Diramid

Sredstvo DIRAMID je regulator rasta namijenjen za prorjeđivanje prekomjernog broja plodova na voćkama. Na taj se način omogućava bolji razvoj preostalih plodova, poboljšava se njihova kvaliteta i prekida se alternativna rodnost koja je tipična za neke sorte voćaka.

Proizvodu Diramid je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 25.07.2014. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 0,01% Amid naftil octene kiseline (NAD)
Datum registracije 28.03.2014.
Registracija vrijedi do 25.07.2014.
Krajnji rok za prodaju zaliha 25.07.2014.
Krajnji rok za primjenu zaliha 25.07.2014.
Proizvodi Ugrenović d.o.o.
Distributeri -

Aktivne tvari