DECIS TRAP - MEDITERANSKA VOĆNA MUHA

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva DECIS TRAP je gotova lovka sastavljena od insekticida i mirisnog atraktanta namijenjena za privlačenje i suzbijanje mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata) u voćarstvu i voćnih muha (Ceratitis sp.) u vinogradarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/176
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik
Bayer d.o.o., distributer
Stari naziv sredstva DECIS TRAP

Dodatni podaci

Formulacija sredstva gotovi mamac
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
u kutiji od papira1,00 gotova lovkaAmaterska, ProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
u kutiji od papira20,00 gotova lovkaAmaterska, ProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice, vrtni centri
u kutiji od papira240,00 gotova lovkaAmaterska, ProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Deltametrin33352918-63-5 g/lovkiec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Agrumi
(Citrus (Citrus sinensis, Citrus reticulata var. deliciosa, Citrus limonium, Citrus clementine, Citurs aurantifolia, Citrus aurantium var.bergamot, Citrus medica ili Citrus cedra, Citrus x paradisi, Citrus maxima, Citrus tangerina, Citrus myrtifolia, Citrus aurantium))
Karenca: Nije primjenjivo
mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: DECIS TRAP je gotova lovka namijenjena za suzbijanje: - mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata) na agrumima postavljanjem 50 – 80 lovki/ha.
Dodatne informacije: Lovku izvaditi iz ambalaže i postaviti na stablo. Lovka se postavlja na visini 1,40-1,80 m od tla. Vrijeme postavljanja lovki je nakon ulova jedne odrasle jedinke dnevno/lovki za praćenje ili 30-40 dana prije nego plodovi promijene boju ili 50 dana prije berbe. Lovka ima djelovanje u trajanju od 120 dana. Način djelovanja DECIS TRAP lovke je „privuci i ubij“, tj. komponenta atraktanta privlači odrasle muhe, a insekticid ih ubija. Pogodan je za uporabu u ekološkoj i integriranoj proizvodnji.

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: Nije primjenjivo.
mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: DECIS TRAP je gotova lovka namijenjena za suzbijanje: - mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata) na breskvama postavljanjem 50 – 80 lovki/ha.
Dodatne informacije: Lovku izvaditi iz ambalaže i postaviti na stablo. Lovka se postavlja na visini 1,40-1,80 m od tla. Vrijeme postavljanja lovki je nakon ulova jedne odrasle jedinke dnevno/lovki za praćenje ili 30-40 dana prije nego plodovi promijene boju ili 50 dana prije berbe. Lovka ima djelovanje u trajanju od 120 dana. Način djelovanja DECIS TRAP lovke je „privuci i ubij“, tj. komponenta atraktanta privlači odrasle muhe, a insekticid ih ubija. Pogodan je za uporabu u ekološkoj i integriranoj proizvodnji.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: Nije primjenjivo.
mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: DECIS TRAP je gotova lovka namijenjena za suzbijanje: - mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata) na jabukama postavljanjem 50 – 80 lovki/ha.
Dodatne informacije: Lovku izvaditi iz ambalaže i postaviti na stablo. Lovka se postavlja na visini 1,40-1,80 m od tla. Vrijeme postavljanja lovki je nakon ulova jedne odrasle jedinke dnevno/lovki za praćenje ili 30-40 dana prije nego plodovi promijene boju ili 50 dana prije berbe. Lovka ima djelovanje u trajanju od 120 dana. Način djelovanja DECIS TRAP lovke je „privuci i ubij“, tj. komponenta atraktanta privlači odrasle muhe, a insekticid ih ubija. Pogodan je za uporabu u ekološkoj i integriranoj proizvodnji.

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: Nije primjenjivo.
voćna muha
(Ceratitis sp.)
Primjena: DECIS TRAP je gotova lovka namijenjena za suzbijanje: - voćnih muha (Ceratitis sp.) na vinovoj lozi postavljanjem 50 – 80 lovki/ha.
Dodatne informacije: Lovku izvaditi iz ambalaže i postaviti na stablo. Lovka se postavlja na visini 1,40-1,80 m od tla. Vrijeme postavljanja lovki je nakon ulova jedne odrasle jedinke dnevno/lovki za praćenje ili 30-40 dana prije nego plodovi promijene boju ili 50 dana prije berbe. Lovka ima djelovanje u trajanju od 120 dana. Način djelovanja DECIS TRAP lovke je „privuci i ubij“, tj. komponenta atraktanta privlači odrasle muhe, a insekticid ih ubija. Pogodan je za uporabu u ekološkoj i integriranoj proizvodnji.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 23.9.2015.
Registracija važi do 31.10.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/14-01/17623.09.201531.10.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/17616.02.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/17609.05.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/17611.09.2017
Produljenje registracijeUP/I-320-20/14-01/17605.09.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/17625.09.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/17615.09.2020