Decis 100 EC

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih organizama u ratarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/03-01/182
Vlasnik registracije Bayer CropScience AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Deltametrin33352918-63-5100,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 35 dana
crveni žitni balac
(Oulema melanopus)
Primjena: Tretirati kada je pređen prag štetnosti (0,5-2 ličinke po zastavici).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 50-75 ml sredstva/ha u 300-400 l vode/ha.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Tretirati kada je pređen prag štetnosti (0,5-2 ličinke po zastavici).
Dodatne informacije: 50-75 ml sredstva/ha u 300-400 l vode/ha.

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 35 dana
crveni žitni balac
(Oulema melanopus)
Primjena: Tretirati kada je pređen prag štetnosti (0,5-2 ličinke po zastavici).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 50-75 ml sredstva/ha u 300-400 l vode/ha.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Tretirati kada je pređen prag štetnosti (0,5-2 ličinke po zastavici).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 50-75 ml sredstva/ha u 300-400 l vode/ha.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 9.12.2003.
Registracija važi do 1.10.2012.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.4.2014.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/03-01/182 09.12.200301.10.2012
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/03-01/18229.08.2012