Cythrin Max

CHYTHRIN MAX je insekticid za suzbijanje štetnika u ratarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu, industrijskom i krmnom bilju, maslini, cvijeću i ukrasnom bilju, te u šumarskim rasadnicima.

Registarski broj UP/I-320-20/13-01/207

Količina djelatne tvari u % 50,00% Cipermetrin
Datum registracije 23.06.2015.
Registracija vrijedi do 31.10.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Arysta LifeScience Corp.
Distributeri

Aktivne tvari

Cipermetrin (50,00%)

Cipermetrin je smjesa svih izomera. Koristi se za suzbijanje jabučnog i breskvinog savijača , kruškine buhe, lisnih ušiju, grozdovih moljaca, lisnih i sovica pozemljuša, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih. LD5...