Cyflamid 5 EW

Cyflamid 5 EW je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu i voćarstvu.

Registarski broj UP/I-320-20/17-03/291

Količina djelatne tvari u % 5,00% Ciflufenamid
Datum registracije 05.12.2018.
Registracija vrijedi do 31.03.2024.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Nisso Chemical Europe
Distributeri

Aktivne tvari

Ciflufenamid (5,00%)

Fungicid namijenjen za suzbijanje pepelnice vinove loze.