CYCLO R LIQUIDO

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva CYCLO R LIQUIDO je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/16-03/268

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex (HDPE/EVOH)250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Bakarni spojevi: Bakarni hidroksid44.30520427-59-2 237,70 gec.europa.eu
Metalaksil36557837-19-1 45,00 gec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 56 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Primjenjuje se na: Vinovoj lozi za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u količini 2-4 L/ha (200-400 ml/1000 m2), uz utrošak vode 500-1000 L/ha (50-100 L/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje nakon cvatnje (BBCH 68-79), kada nastupe povoljni uvjeti za razvoj bolesti. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak između primjena 12-14 dana; Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima (atomizerima).

Rajčica (u zaštićenom prostoru)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 28 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Primjenjuje se na: Rajčici (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans) u količini 2,4-4 L/ha (240-400 ml/1000 m2), uz utrošak vode 600-1000 L/ha (60-100 L/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje nakon cvatnje (od BBCH 69), kada nastupe povoljni uvjeti za razvoj bolesti. Dozvoljena je najviše 1 primjena tijekom jedne vegetacije; Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima (atomizerima).

Jagoda (u zaštićenom prostoru)
(Fragaria x ananassa)
Karenca: 40 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
trulež korjena i korijenovog vrata
(Phytophthora cactorum)
Primjena: Primjenjuje se na: Jagodi (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje truleži korijena i korijenovog vrata (Phytophthora cactorum) u količini 3-4 L/ha (300-400 ml/1000 m2), uz utrošak vode 600-1000 L/ha (60-100 L/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje od prvih stadija cvatnje (od BBCH 59), kada nastupe povoljni uvjeti za razvoj bolesti. Dozvoljena je najviše 1 primjena tijekom jedne vegetacije; Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima (atomizerima).

Salata (na otvorenom)
(Lactuca sativa)
Karenca: 21 dan
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
plamenjača
(Bremia lactucae)
Primjena: Primjenjuje se na: Salati (na otvorenom) za suzbijanje plamenjače (Bremia lactucae) u količini 3-4 L/ha (300-400 ml/1000 m2), uz utrošak vode 500-1000 L/ha (50-100 l/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje nakon presađivanja salate (od BBCH 13), kada nastupe povoljni uvjeti za razvoj bolesti. Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak između primjena 12 dana. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima (atomizerima).

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 22.3.2018.
Registracija važi do 31.1.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/16-03/26822.03.201831.01.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/26808.01.2020