CYCLO R LIQUIDO

CYCLO R LIQUIDO je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.

Proizvod CYCLO R LIQUIDO više nije na popisu i nije aktivan.

Količina djelatne tvari u %
Datum registracije 22.03.2018.
Registracija vrijedi do 31.01.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Industrias Afrasa, S.A.
Distributeri -