Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Curzate F

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti kod vinove loze.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/217
Vlasnik registracije Corteva Agriscience Croatia d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Folpet75133-07-3480,00 g/lec.europa.eu
Cimoksanil41957966-95-748,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 2,5 l/ha u 800-1000 l/ha vode.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 2,5 l/ha u 800 - 1000 l/ha vode.

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 2,5 l/ha u 800 - 1000 l/ha vode.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 2,5 l/ha u 800 - 1000 l/ha vode.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332Štetno ako se udiše.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 10.3.2006.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/217 10.03.200631.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/217 13.11.2009
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/217 21.12.2007
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1616.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/21721.08.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/21705.02.2021