Confidor SL 200

Sistemični insekticid za suzbijanje štetnika u voćnjacima, na agrumima, na ukrasnom bilju, na povrću i ratarskim kulturama.
Količina djelatne tvari u % 20,00% Imidakloprid
Datum registracije 21.03.2006.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Imidakloprid (20,00%)

Izrazito sistemični insekticid, dopušten za suzbijanje mnogih kukaca koji sišu i nekih koji grizu uključujući mnoge vektore viroza. Djeluje kontaktno i želučano. U spektru obuhvaća: lisne uši, duhanovog resičara, štitast...