Comrade

Sredstvo COMRADE je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti na žitaricama.
Količina djelatne tvari u % 20,00% Azoksistrobin , 8,00% Ciprokonazol
Datum registracije 29.02.2016.
Registracija vrijedi do 31.12.2022.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Sharda Cropchem Limited
Distributeri

Aktivne tvari

Azoksistrobin (20,00%)

Jedan iz nove generacije fungicida s potpuno drugačijim mehanizmom djelovanja u odnosu na inhibitore biosinteze sterola. Suzbija najvažnije bolesti na žitaricama i vinovoj lozi kao što su: plamenjača, pepelnica, crvena p...

Ciprokonazol (8,00%)

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Sistemik širokog spektra. Suzbija bolesti žitaric: Blumeria graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te smanjuje napad Fusariuma na klasu...