Clinic

Herbicid isključivo namijenjen za primjenu na otvorenom prostoru u voćnjacima, vinogradima, ratarskom i industrijskom bilju, travnjaštvu, šumarstvu, na strništima ili prije predsjetvene primjene, na neobrađenim površinama, površinama uzduž irigacijskih i drenažnih kanala.

Proizvodu Clinic je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 29.05.2018. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1313, sredstvo za zaštitu bilja ne ispunjava uvjete za odobrenje stavljanja na tržište iz članka 29. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja. Stoga od 1. listopada 2016. godine prestaje vrijediti registracija za stavljanje na tržište na području Republike Hrvatske. Također, od 1. listopada 2016. godine zabranjuje se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha navedenog sredstva za zaštitu bilja. Vlasnici registracija obvezni su obavijestiti sve distributere o zabrani prodaje, distribucije i primjene zaliha navedenog sredstva za zaštitu bilja te povući sredstvo sa tržišta Republike Hrvatske do 31. prosinca 2016. godine.

Količina djelatne tvari u % 36,00% Glifosat
Datum registracije 26.07.2011.
Registracija vrijedi do 01.10.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.10.2016.
Krajnji rok za primjenu zaliha 29.05.2018.
Proizvodi Nufarm
Distributeri

Aktivne tvari

Glifosat (36,00%)

Glifosat je ne selektivni izrazito sistemični – translokacijski pripravak za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova te višegodišnjih korova s dubokim korijenom, rizomima i gomoljima. Najčeš...