Cidokor

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih korova s dubokim korijenom-rizomima-gomoljima i jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/261
Vlasnik registracije Monsanto Europe N.V/S.A
Distributeri MONSANTO d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Glifosat2841071-83-6480,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Strnište

Karenca: Osigurana vremenom primjene
višegodišnji korovi
Primjena: Za primjenu uz veći utrošak vode (200-400 l/ha): Na strništima, za suzbijanje pirike (Agropyron repens), divljeg sirka (Sorghum halepense), zubače (Cynodon dactylon), šilja (Cyperus rotundus), slaka (Convolvulus arvensis) i drugih, u količini 8-10 l/ha(80-100 ml na 100 m2). Sredstvo se primjenjuje kod visine korova 15-40 cm, najbolje pred cvatnju ili u cvatnji. Površine na kojima je primijenjeno sredstvo ne smiju se obrađivati najmanje 7 dana, a kod suzbijanja izrazito otpomih korova s dubokim rizomirna 2-3 tjedna. Za primjenu uz smanjeni utrošak vode (100-200 l/ha): Primjena nakon žetve na strništima, te nakon berbe povrća, za suzbijanje: pirike (Agropyron repens), u stadiju razvoja 10-15 cm, u količini 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2); poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm), u količini 3-5 l/ha (30-50 ml na 100 m2); divljeg sirka (Sorghum halepense), u stadiju razvoja 15-30 cm te slaka (Convolvulus sp.), u stadiju razvoja 20-40 cm, u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2). Primjena s ovako smanjenim količinama sredstva smanjuje konkurentnost korova u ranim razvojnim stadijima kultura prije kojih se primjenjuje. Budući da u kasnijem periodu uslijed regeneracije višegodišnjih korova ovakvu efikasnost ne zadržava, da bi se postigao zadovoljavajući rezultat, treba tretirati više godina uzastupno sa sniženim dozama.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

jednogodišnji korovi
Primjena: Za primjenu uz veći utrošak vode (200-400 l/ha): Sredstvo se primjenjuje kod visine korova 15-40 cm, najbolje pred cvatnju ili u cvatnji. Površine na kojima je primijenjeno sredstvo ne smiju se obrađivati najmanje 7 dana, a kod suzbijanja izrazito otpomih korova s dubokim rizomirna 2-3 tjedna.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Kod viših uzgojnih oblika: 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova; Utrošak vode: 200-400 l/ha. Usmjereno tretiranje se obavlja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine 15-40 cm. Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove (list, stabljiku, zelenu koru, izboje i dr.). Sredstvo se smije primijeniti samo u voćnjacima starijima od 2 godine, tj. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku sve dok je kora voćaka zelena. U voćnjacima sredstvo se smije primijeniti najkasnije u roku od 60 dana od početka cvatnje. Visoki uzgojni oblik: jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2); Utrošak vode: 100-200 l/ha Kod primjene sa smanjenom količinom vode vrijede sva ograničenja kao i s većom količinom vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: - 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova; - 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomirna i drvenastih korova (kupina i dr.). Usmjereno tretiranje se obavlja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine 15-40 cm. Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove (list, stabljiku, zelenu koru, izboje i dr.). Sredstvo se smije primijeniti samo u voćnjacima starijima od 2 godine, tj. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku sve dok je kora voćaka zelena. U voćnjacima sredstvo se smije primijeniti najkasnije u roku od 60 dana od početka cvatnje. Utrošak vode: 200-400 l/ha Kod visokih uzgojinih oblika: pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u količini 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2); poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2); poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2); divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25 cm, razdvojenom (split) primjenom, dva puta u količini od po 2,5 l/ha (2 x 25 ml na 100 m2), pri čemuje razmak između tretiranja 7-10 dana. Kod primjene sa smanjenom količinom vode vrijede sva ograničenja kao i s većom količinom vode. Utrošak vode: 100-200 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Kod viših uzgojnih oblika: 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova; Utrošak vode: 200-400 l/ha. Usmjereno tretiranje se obavlja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine 15-40 cm. Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove (list, stabljiku, zelenu koru, izboje i dr.). Sredstvo se smije primijeniti samo u voćnjacima starijima od 2 godine, tj. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku sve dok je kora voćaka zelena. U voćnjacima sredstvo se smije primijeniti najkasnije u roku od 60 dana od početka cvatnje. Visoki uzgojni oblik: jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2); Utrošak vode: 100-200 l/ha Kod primjene sa smanjenom količinom vode vrijede sva ograničenja kao i s većom količinom vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: - 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova; - 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomirna i drvenastih korova (kupina i dr.). Usmjereno tretiranje se obavlja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine 15-40 cm. Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove (list, stabljiku, zelenu koru, izboje i dr.). Sredstvo se smije primijeniti samo u voćnjacima starijima od 2 godine, tj. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku sve dok je kora voćaka zelena. U voćnjacima sredstvo se smije primijeniti najkasnije u roku od 60 dana od početka cvatnje. Utrošak vode: 200-400 l/ha Kod visokih uzgojinih oblika: pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u količini 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2); poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2); poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2); divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25 cm, razdvojenom (split) primjenom, dva puta u količini od po 2,5 l/ha (2 x 25 ml na 100 m2), pri čemuje razmak između tretiranja 7-10 dana. Kod primjene sa smanjenom količinom vode vrijede sva ograničenja kao i s većom količinom vode. Utrošak vode: 100-200 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Marelica
(Prunus armeniaca)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Kod viših uzgojnih oblika: 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova; Utrošak vode: 200-400 l/ha. Usmjereno tretiranje se obavlja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine 15-40 cm. Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove (list, stabljiku, zelenu koru, izboje i dr.). Sredstvo se smije primijeniti samo u voćnjacima starijima od 2 godine, tj. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku sve dok je kora voćaka zelena. U nasadima koštičavih voćaka sredstvo se smije primijeniti samo uz korištenje štitinika, čija je uloga da se spriječi dodir sredstva s listovima i korom. U voćnjacima sredstvo se smije primijeniti najkasnije u roku od 60 dana od početka cvatnje. Visoki uzgojni oblik: jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2); Utrošak vode: 100-200 l/ha Kod primjene sa smanjenom količinom vode vrijede sva ograničenja kao i s većom količinom vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: - 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova; - 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomirna i drvenastih korova (kupina i dr.). Usmjereno tretiranje se obavlja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine 15-40 cm. Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove (list, stabljiku, zelenu koru, izboje i dr.). Sredstvo se smije primijeniti samo u voćnjacima starijima od 2 godine, tj. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku sve dok je kora voćaka zelena. U voćnjacima sredstvo se smije primijeniti najkasnije u roku od 60 dana od početka cvatnje. Utrošak vode: 200-400 l/ha Kod visokih uzgojinih oblika: pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u količini 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2); poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2); poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2); divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25 cm, razdvojenom (split) primjenom, dva puta u količini od po 2,5 l/ha (2 x 25 ml na 100 m2), pri čemuje razmak između tretiranja 7-10 dana. Kod primjene sa smanjenom količinom vode vrijede sva ograničenja kao i s većom količinom vode. Utrošak vode: 100-200 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Kod viših uzgojnih oblika: 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova; Utrošak vode: 200-400 l/ha. Usmjereno tretiranje se obavlja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine 15-40 cm. Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove (list, stabljiku, zelenu koru, izboje i dr.). Sredstvo se smije primijeniti samo u voćnjacima starijima od 2 godine, tj. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku sve dok je kora voćaka zelena. U nasadima koštičavih voćaka sredstvo se smije primijeniti samo uz korištenje štitinika, čija je uloga da se spriječi dodir sredstva s listovima i korom. U voćnjacima sredstvo se smije primijeniti najkasnije u roku od 60 dana od početka cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: - 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova; - 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomirna i drvenastih korova (kupina i dr.). Usmjereno tretiranje se obavlja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine 15-40 cm. Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove (list, stabljiku, zelenu koru, izboje i dr.). Sredstvo se smije primijeniti samo u voćnjacima starijima od 2 godine, tj. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku sve dok je kora voćaka zelena. U voćnjacima sredstvo se smije primijeniti najkasnije u roku od 60 dana od početka cvatnje. Utrošak vode: 200-400 l/ha

Višnja
(Prunus cerasus)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Kod viših uzgojnih oblika: 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova; Utrošak vode: 200-400 l/ha. Usmjereno tretiranje se obavlja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine 15-40 cm. Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove (list, stabljiku, zelenu koru, izboje i dr.). Sredstvo se smije primijeniti samo u voćnjacima starijima od 2 godine, tj. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku sve dok je kora voćaka zelena. U nasadima koštičavih voćaka sredstvo se smije primijeniti samo uz korištenje štitinika, čija je uloga da se spriječi dodir sredstva s listovima i korom. U voćnjacima sredstvo se smije primijeniti najkasnije u roku od 60 dana od početka cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: - 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova; - 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomirna i drvenastih korova (kupina i dr.). Usmjereno tretiranje se obavlja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine 15-40 cm. Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove (list, stabljiku, zelenu koru, izboje i dr.). Sredstvo se smije primijeniti samo u voćnjacima starijima od 2 godine, tj. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku sve dok je kora voćaka zelena. U voćnjacima sredstvo se smije primijeniti najkasnije u roku od 60 dana od početka cvatnje. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Maslina
(Olea europaea ssp. europaea)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Kod viših uzgojnih oblika: 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova; Utrošak vode: 200-400 l/ha. Usmjereno tretiranje se obavlja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine 15-40 cm. Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove (list, stabljiku, zelenu koru, izboje i dr.). Sredstvo se smije primijeniti samo u voćnjacima starijima od 2 godine, tj. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku sve dok je kora voćaka zelena. U voćnjacima sredstvo se smije primijeniti najkasnije u roku od 60 dana od početka cvatnje. Visoki uzgojni oblik: jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2); Utrošak vode: 100-200 l/ha Kod primjene sa smanjenom količinom vode vrijede sva ograničenja kao i s većom količinom vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: - 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova; - 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomirna i drvenastih korova (kupina i dr.). Usmjereno tretiranje se obavlja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine 15-40 cm. Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove (list, stabljiku, zelenu koru, izboje i dr.). Sredstvo se smije primijeniti samo u voćnjacima starijima od 2 godine, tj. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku sve dok je kora voćaka zelena. U voćnjacima sredstvo se smije primijeniti najkasnije u roku od 60 dana od početka cvatnje. Utrošak vode: 200-400 l/ha Kod visokih uzgojinih oblika: pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u količini 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2); poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2); poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2); divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25 cm, razdvojenom (split) primjenom, dva puta u količini od po 2,5 l/ha (2 x 25 ml na 100 m2), pri čemuje razmak između tretiranja 7-10 dana. Kod primjene sa smanjenom količinom vode vrijede sva ograničenja kao i s većom količinom vode. Utrošak vode: 100-200 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Kod viših uzgojnih oblika: 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova; Utrošak vode: 200-400 l/ha. Usmjereno tretiranje se obavlja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine 15-40 cm. Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove (list, stabljiku, zelenu koru, izboje i dr.). Sredstvo se ne smije koristiti u vinogradu sve dok je kora vinove loze zelena. U vinovoj lozi sredstvo se smije primijeniti do završetka cvatnje. Visoki uzgojni oblik: jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2); Utrošak vode: 100-200 l/ha Kod primjene sa smanjenom količinom vode vrijede sva ograničenja kao i s većom količinom vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: - 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova; - 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomirna i drvenastih korova (kupina i dr.). Usmjereno tretiranje se obavlja kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine 15-40 cm. Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste ukoliko dospije na zelene dijelove (list, stabljiku, zelenu koru, izboje i dr.). Sredstvo se ne smije koristiti u vinogradu sve dok je kora vinove loze zelena. U vinovoj lozi sredstvo se smije primijeniti do završetka cvatnje. Kod visokih uzgojinih oblika: pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u količini 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2); poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2); poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2); divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25 cm, razdvojenom (split) primjenom, dva puta u količini od po 2,5 l/ha (2 x 25 ml na 100 m2), pri čemuje razmak između tretiranja 7-10 dana. Kod primjene sa smanjenom količinom vode vrijede sva ograničenja kao i s većom količinom vode. Utrošak vode: 100-200 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Pšenica (predžetveno)
(Triticum aestivum)
Karenca: 14 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjena najkasnije 14 dana prije žetve žitarica, u količini 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2). Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Slama s površina na kojima je primijenjeno sredstvo ne smije se koristiti za silažu, kao i za pripremu komposta namijenjenog proizvodnji povrća i gljiva.

višegodišnji korovi
Primjena: Primjena najkasnije 14 dana prije žetve žitarica, u količini 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2). Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Slama s površina na kojima je primijenjeno sredstvo ne smije se koristiti za silažu, kao i za pripremu komposta namijenjenog proizvodnji povrća i gljiva.

Ječam (predžetveno)
(Hordeum sativum)
Karenca: 14 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Predžetveno suzbijanje žitarica, primjenom najkasnije 14 dana prije žetve žitarica. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Slama s površina na kojima je primijenjeno sredstvo ne smije se koristiti za silažu, kao i za pripremu komposta namijenjenog proizvodnji povrća i gljiva.

višegodišnji korovi
Primjena: Predžetveno suzbijanje žitarica, primjenom najkasnije 14 dana prije žetve žitarica. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Slama s površina na kojima je primijenjeno sredstvo ne smije se koristiti za silažu, kao i za pripremu komposta namijenjenog proizvodnji povrća i gljiva.

Raž (predžetveno)
(Secale cereale)
Karenca: 14 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Predžetveno suzbijanje žitarica, primjenom najkasnije 14 dana prije žetve žitarica. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Slama s površina na kojima je primijenjeno sredstvo ne smije se koristiti za silažu, kao i za pripremu komposta namijenjenog proizvodnji povrća i gljiva.

višegodišnji korovi
Primjena: Predžetveno suzbijanje žitarica, primjenom najkasnije 14 dana prije žetve žitarica. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Slama s površina na kojima je primijenjeno sredstvo ne smije se koristiti za silažu, kao i za pripremu komposta namijenjenog proizvodnji povrća i gljiva.

Zob (predžetveno)
(Avena sativa)
Karenca: 14 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Predžetveno suzbijanje žitarica, primjenom najkasnije 14 dana prije žetve žitarica. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Slama s površina na kojima je primijenjeno sredstvo ne smije se koristiti za silažu, kao i za pripremu komposta namijenjenog proizvodnji povrća i gljiva.

višegodišnji korovi
Primjena: Predžetveno suzbijanje žitarica, primjenom najkasnije 14 dana prije žetve žitarica. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Slama s površina na kojima je primijenjeno sredstvo ne smije se koristiti za silažu, kao i za pripremu komposta namijenjenog proizvodnji povrća i gljiva.

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 14 dana
desikacija
Primjena: Desikacija uljane repice, primjenom najkasnije 14 dana prije žetve uljane repice. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Slama s površina na kojima je primijenjeno sredstvo ne smije se koristiti za silažu, kao i za pripremu komposta namijenjenog proizvodnji povrća i gljiva.

Livade

Karenca: nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kada su korovi i livadne trave u intenzivnom porastu. U količini 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2). Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Ponovna sjetva trava može se obaviti 14 dana nakon primjene sredstva. Ispaša i košnja za nemliječne domaće životinje dopuštena je nakon 7 dana.

višegodišnji korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kada su korovi i livadne trave u intenzivnom porastu. U količini 4-10 l/ha (40-100 ml na 100 m2). Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Ponovna sjetva trava može se obaviti 14 dana nakon primjene sredstva. Ispaša i košnja za nemliječne domaće životinje dopuštena je nakon 7 dana.

Pašnjaci

Karenca: nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kada su korovi i livadne trave u intenzivnom porastu. U količini 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2). Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Ponovna sjetva trava može se obaviti 14 dana nakon primjene sredstva. Ispaša i košnja za nemliječne domaće životinje dopuštena je nakon 7 dana.

višegodišnji korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kada su korovi i livadne trave u intenzivnom porastu. U količini 4-10 l/ha (40-100 ml na 100 m2). Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Ponovna sjetva trava može se obaviti 14 dana nakon primjene sredstva. Ispaša i košnja za nemliječne domaće životinje dopuštena je nakon 7 dana.

Kanali za navodnjavanje i drenažni kanali

Karenca: nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Suhi kanali III. ili IV. reda ili povremeno plavljeni kanali i močvare koji se nakon odvodnje privode kulturi. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Tretirane površine ne kositi ili obrađivati 2-3 tjedna. Voda se ne smije puštati u kanale najmanje 7 dana nakon tretiranja; Nakon tretiranja kanala voda se može koristiti za zalijevanje samo ako je prošlo više od 35 dana.

višegodišnji korovi
Primjena: Suhi kanali III. ili IV. reda ili povremeno plavljeni kanali i močvare koji se nakon odvodnje privode kulturi. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Tretirane površine ne kositi ili obrađivati 2-3 tjedna. Voda se ne smije puštati u kanale najmanje 7 dana nakon tretiranja; Nakon tretiranja kanala voda se može koristiti za zalijevanje samo ako je prošlo više od 35 dana.

Neobrađene površine

Karenca: nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: U vrijeme pune vegetacije korova. U količini 5-12 l/ha (50-120 ml na 100 m2). Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: U vrijeme pune vegetacije korova. U količini 5-12 l/ha (50-120 ml na 100 m2). Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Pruga, željeznička

Karenca: nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

drvenasti korovi
Primjena: Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Šumski rasadnik

Karenca: nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenom između redova sadnica, u vegetaciji, uz upotrebu štitnika. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje prskalicama s niskim tlakom.

višegodišnji korovi
Primjena: Primjenom između redova sadnica, u vegetaciji, uz upotrebu štitnika. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje prskalicama s niskim tlakom.

Obična smreka
(Picea abies)
Karenca: nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem cijele površine samo u vrijeme potpunog mirovanja četinjača, a porasta korova (u proljeće ožujak – travanj ili u jesen rujan – listopada). Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem cijele površine samo u vrijeme potpunog mirovanja četinjača, a porasta korova (u proljeće ožujak – travanj ili u jesen rujan – listopada). Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Obični bor
(Pinus sylvestris)
Karenca: nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem cijele površine samo u vrijeme potpunog mirovanja četinjača, a porasta korova (u proljeće ožujak – travanj ili u jesen rujan – listopada). Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se tretiranjem cijele površine samo u vrijeme potpunog mirovanja četinjača, a porasta korova (u proljeće ožujak – travanj ili u jesen rujan – listopada). Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Panjevi

Karenca: nije primjenjivo
suzbijanje izdanaka/izbojakaPrimjena: Tretiranjem panjeva odmah poslije sječe stabala, u razdoblju svibanj-prosinac, s 15%-tnom otopinom sredstva. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje na udaljenosti najmanje 300 m od izvorišta voda i da površine nisu izrazito erozivne.

Crnogorično drveće

Karenca: nije primjenjivo
drvenasti korovi
Primjena: Tijekom cijele vegetacije, uz upotrebu štitnika, u koncentraciji 2% i utrošak škropiva od 500 l/ha (100 ml u 5 l vode na 100 m2), ili primjenom po cijeloj površini u koncentraciji 1% početkom jeseni kada su sadnice u fazi završnog rasta. Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Mladi nasadi četinjača.

Čista sječa šume

Karenca: nije primjenjivo
suzbijanje izdanaka/izbojakaPrimjena: Poslije čiste sječe, u pripremi površina za sadnju, i to: u koncentraciji 1% za tretiranje izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji u razdoblju intenzivnog rasta. Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

panjevi
Primjena: Poslije čiste sječe, u pripremi površina za sadnju, i to: u koncentraciji 2% tretiranjem svježe posječenih panjeva u periodu kolovoz-rujan.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Šumski nasadi

Karenca: nije primjenjivo
drvenasti korovi
Primjena: Primjenjuje se od polovice kolovoza do kraja vegetacije, za suzbijanje listopadnih drvenastih korova bukve, graba, hrasta, breze, vrbe i dr., u količini: - 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2), u bijelom i crnom boru; - 6-7 l/ha (60-70 ml na 100 m2), u sastojinama smreke; - 7-8 l/ha (70-80 ml na 100 m2), kod priprema površina za pošumljavanje. U vrijeme tretiranja četinjače moraju biti u potpunom mirovanju. U količini 7 l/ha sredstvo nije dovoljno djelotvorno na javor (Acer sp.). Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Prije pripreme za sjetvu kukuruza
(Zea mays L.)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji korovi
Primjena: Prije pripeme za sjetvu kukuruza za suzbijanje: - jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 5-10 cm (travni korovi visine najmanje 5 cm, a širokolisni s razvijena najmanje 2 prava lista), u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2); Smanjeni utrošak vode: 100-200 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstva.

višegodišnji korovi
Primjena: Prije pripeme za sjetvu kukuruza za suzbijanje: - pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u količini 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2); - poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm visine), u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2). Smanjeni utrošak vode: 100-200 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstva.

Prije pripreme za sjetvu suncokreta
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji korovi
Primjena: Prije pripeme za sjetvu suncokreta za suzbijanje: - jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 5-10 cm (travni korovi visine najmanje 5 cm, a širokolisni s razvijena najmanje 2 prava lista), u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2); Smanjeni utrošak vode: 100 - 200 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstva.

višegodišnji korovi
Primjena: Prije pripeme za sjetvu suncokreta za suzbijanje: - pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u količini 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2); - poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm visine), u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2). Smanjeni utrošak vode: 100-200 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstva.

Prije pripreme za sjetvu šećerne repe
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji korovi
Primjena: Prije pripreme za sjetvu šećerne repe za suzbijanje: - jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 5-10 cm (travni korovi visine najmanje 5 cm, a širokolisni s razvijena najmanje 2 prava lista), u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2); Smanjeni utrošak vode: 100-200 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstva. Ne koristiti sredstvo prije sjetve šećerne repe na laganim pjeskovitim tlima.

višegodišnji korovi
Primjena: Prije pripeme za sjetvu šećerne repe za suzbijanje: - pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u količini 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2); - poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm visine), u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2). Smanjeni utrošak vode: 100-200 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstva. Ne koristiti sredstvo prije sjetve šećerne repe na laganim pjeskovitim tlima.

Prije pripreme za sadnju krumpira
(Solanum tuberosum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji korovi
Primjena: Prije pripreme za sadnju krumpira za suzbijanje: - jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 5-10 cm (travni korovi visine najmanje 5 cm, a širokolisni s razvijena najmanje 2 prava lista), u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2); Smanjeni utrošak vode: 100-200 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Obrada tla i sadnja mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstva.

višegodišnji korovi
Primjena: Prije pripreme za sadnju krumpira za suzbijanje: - pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u količini 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2); - poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm visine), u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2). Smanjeni utrošak vode: 100-200 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Obrada tla i sadnja mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstva.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P234Čuvati samo u originalnom spremniku.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P310Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 22.2.2006.
Registracija važi do 1.10.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 1.10.2016.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.10.2016.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/261 22.02.200601.10.2016
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/4231.01.2014
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/05-01/26122.09.2016