Ciclope

CICLOPE je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova u ozimoj pšenici.

Proizvodu Ciclope je ukinuta/istekla registracije na dan 30.04.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 9,50% Klodinafop
Datum registracije 29.09.2017.
Registracija vrijedi do 30.04.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Industrias Afrasa, S.A.
Distributeri -

Aktivne tvari

Klodinafop (9,50%)