CHROMOREL P-2

Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika na krumpiru i šećernoj repi.

Proizvodu CHROMOREL P-2 je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.07.2014. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u %
Datum registracije 30.01.2007.
Registracija vrijedi do 01.01.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.07.2014.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2014.
Proizvodi Chromos Agro d.d.
Distributeri -