Chromorel-D

Proizvod Chromorel-D više nije na popisu i nije aktivan.

Aktivne tvari Cipermetrin + Klorpirifos
Datum registracije -
Registracija vrijedi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Agriphar
Distributeri

Aktivne tvari

Cipermetrin

Cipermetrin je smjesa svih izomera. Koristi se za suzbijanje jabučnog i breskvinog savijača , kruškine buhe, lisnih ušiju, grozdovih moljaca, lisnih i sovica pozemljuša, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih. LD5...

Klorpirifos

Insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u tlu na nekim ratarskim i povrćarskim kulturama.