Chromorel-D

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani insekticid koji se koristi za suzbijanje biljnih štetnika u nasadima jabuka i krušaka i ratarskim usjevima.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/150
Vlasnik registracije Agriphar S.A.
Distributeri CHROMOS AGRO d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Cipermetrin33252315-07-850,00 g/lec.europa.eu
Klorpirifos2212921-88-2500,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 28 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 75 - 100 ml sredstva u 100 l vode. Ne smije se tretirati u cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 75 - 100 ml sredstva u 100 l vode. Ne smije se tretirati u cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 28 dana
obična kruškina buha
(Cacopsylla pyri)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 100 - 150 ml sredstva u 100 l vode.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 75 - 100 ml sredstva u 100 l vode. Ne smije se tretirati u cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 75 - 100 ml sredstva u 100 l vode. Ne smije se tretirati u cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 21 dan
krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Utrošak sredstva na 100 m2 iznosi 6 - 9 ml u 3 - 6 l vode. Koristi se samo u područjima gdje ne postoji otpornost krumpirove zlatice na organofosforne insekticide i insekticide iz skupine sintetskih piretroida.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 28 dana
repina pipa
(Bothynoderes punctiventris)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 150 - 200 ml sredstva u 30-60 l vode na 1000 m^2. Ne smije se tretirati u cvatnji.Utrošak vode iznosi 300-600 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

lisne sovice
(Mamestra spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 100 - 150 ml sredstva u 30-60 l vode na 1000 m^2. Ne smije se tretirati u cvatnji. Utrošak vode iznosi 300-600 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 56 dana
repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 75 - 100 ml sredstva u 30-60 l vode na 1000 m^2. Ne smije se tretirati u cvatnji. Utrošak vode od 300-600 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 26.1.2007.
Registracija važi do 1.1.2013.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.7.2014.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/150 26.01.200701.01.2013
Izmjena rješenja o registraciji01.01.2013