Chromorel-D

CHROMOREL-D je kombinirani insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na vinovoj lozi te nekim ratarskim kulturama.
Količina djelatne tvari u % 5,00% Cipermetrin , 50,00% Klorpirifos
Datum registracije 30.10.2012.
Registracija vrijedi do 30.10.2022.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Agriphar
Distributeri

Aktivne tvari

Cipermetrin (5,00%)

Cipermetrin je smjesa svih izomera. Koristi se za suzbijanje jabučnog i breskvinog savijača , kruškine buhe, lisnih ušiju, grozdovih moljaca, lisnih i sovica pozemljuša, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih. LD5...

Klorpirifos (50,00%)

Insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u tlu na nekim ratarskim i povrćarskim kulturama.