Chorus 75 WG

Fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu i voćarstvu.
Količina djelatne tvari u % 75,00% Ciprodinil
Datum registracije 06.09.2005.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Ciprodinil (75,00%)

Fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem na krastavost. Učinkovit i na pepelnicu i moniliju. Treba ga primijeniti od faze mišjih uši do kraja cvjetanja. Djelotvoran i na niskim temperaturama a dva sata nakon prs...