Chorus 50 WG

CHORUS 50 WG je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu.
Količina djelatne tvari u % 50,00% Ciprodinil
Datum registracije 27.07.2012.
Registracija vrijedi do 27.07.2022.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Ciprodinil (50,00%)

Fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem na krastavost. Učinkovit i na pepelnicu i moniliju. Treba ga primijeniti od faze mišjih uši do kraja cvjetanja. Djelotvoran i na niskim temperaturama a dva sata nakon prs...