Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Chess 50 WG

Proizvodu Chess 50 WG je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 30.01.2020. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Insekticid namijenjen za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) i štitastih moljaca (Aleyrodidae) na povrću, ukrasnom bilju i hmelju.
Registarski broj UP/I-320-20/09-01/461
Vlasnik registracije Adama Agriculture B.V.
Adresa vlasnika rješenja Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Nizozemska
Distributeri Danon d.o.o.
Danon d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, poljoprivreda
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 17.12.2010.
Registracija važi do 30.04.2019.
Datum isteka za prodaju zaliha 30.10.2019.
Datum isteka za korištenje zaliha 30.01.2020.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Pimetrozin 500 g/kg

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
izvana: papir i redom prema unutra: PET, aluminij i PE 500 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
izvana: papir i redom prema unutra: PET, aluminij i PE 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE, S-pac 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
izvana: papir i redom prema unutra: PET, aluminij i PE 5 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
PE 40 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
izvana: papir i redom prema unutra: PET, aluminij i PE 200 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
izvana: papir i redom prema unutra: PET, aluminij i PE 250 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Crveni kupus
(Brassica oleracea convar. capitata alef. capitata Alef. var. var. rubra rubra)
Karenca: 7 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Dodatne informacije: 600 l vode/ha (40 g/1000 m2 u 60 l vode)
Krastavac (u zaštićenom prostoru)
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
štitasti moljci
(Aleyrodidae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu. Koristi se u količini do 50cm visine: 3,6 g/100 m^2; od 50 do 125 cm visine: 5,4 g/100 m^2; iznad 125 cm visine: 7,2 g/100 m^2. Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,06%. Preporučeni utrošak vode u krastavcima u zaštićenom prostoru je 600-1200 l/ha.Razmak između primjena je 10-14 dana.

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu. Koristi se u količini do 50cm visine: 1,2 g/100 m^2; od 50 do 125 cm visine: 1,8 g/100 m^2; iznad 125 cm visine: 2,4 g/100 m^2. Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,02%. Preporučeni utrošak vode u krastavcima u zaštićenom prostoru je 600-1200 l/ha.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Dodatne informacije:
Kelj
(Brassica oleracea var. sabauda)
Karenca: 7 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Dodatne informacije: (40 g/1000 m2 u 60 l vode)
Konzumni krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 7 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu. Razmak između primjena je 10-14 dana.
Dodatne informacije: (20 g/1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 300-500 l/ha.
Hmelj
(Humulus lupulus)
Karenca: 21 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Dodatne informacije: utrošak vode od 2000-4000 l/ha
Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: Sredstvo je najbolje primjeniti kada je uljana repica u fazi zelenog pupa (BBCH 51) i kada je repičin sjajnik dosegao prag štetnosti, najkasnije kada je uljana repica u fazi žutog pupa(BBCH 59). Preporučeni utrošak vode je 200-600 l/ha. Razmak između primjena je 10-14 dana.
Salata glavatica (na otvorenom)
(Lactuca sativa, var. capitata)
Karenca: 7 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Dodatne informacije: 600-1200 l vode/ha (40 g/1000 m2)
Ukrasno bilje
Karenca: Nije primjenjivo
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu. Bez obzira na utrošak škropiva uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu po svim dijelovima biljke koji su izloženi napadu štetnika prilagođavanjem utroška vode razvoju pojedine kulture. Primjenjuje se u količini do 50 cm visine: 2,4 g/100 m^2; od 50 do 125 cm visine: 3,6 g/100 m^2; iznad 125 cm visine: 4,8 g/100 m^2. Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,04%.Preporučeni utrošak vode na ukrasnom bilju je 600-1200 l/ha.Razmak između primjena je 10-14 dana.

štitasti moljci
(Aleyrodidae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu. Bez obzira na utrošak škropiva uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu po svim dijelovima biljke koji su izloženi napadu štetnika prilagođavanjem utroška vode razvoju pojedine kulture. Primjenjuje se u količini do 50 cm visine: 3,6 g/100 m^2; od 50 do 125 cm visine: 5,4 g/100 m^2; iznad 125 cm visine: 7,2 g/100 m^2. Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,06%.Preporučeni utrošak vode na ukrasnom bilju je 600-1200 l/ha. Razmak između primjena je 10-14 dana.
Sjemenski krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 7 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Dodatne informacije: Ne sprječava prenošenje Y virusa lisnim ušima. Preporučeni utrošak vode je 300-500 l/ha.
Bijeli kupus
(Brassica oleracea convar. capitata alef. capitata Alef. var. var. alba alba)
Karenca: 7 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Dodatne informacije: 600 l vode/ha (40 g/1000 m2 u 60 l vode)

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 8 Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SPo 2 Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.
SPo 5 Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti tretirane površine/staklenike (treba navesti vrijeme) dok se primijenjeno sredstvo ne osuši.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/09-01/461 17.12.2010. 30.04.2019.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/461 01.12.2011. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/461 17.02.2012. -
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/12-01/12 04.05.2012. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/461 11.03.2015. -
Izmjena i/ili dopuna registracije UP/I-320-20/09-01/461 13.06.2018. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/461 04.01.2019. -

Primjena na kulture