Chess 50 WG

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Insekticid namijenjen za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) i štitastih moljaca (Aleyrodidae) na povrću, ukrasnom bilju i hmelju.
Registarski broj UP/I-320-20/09-01/461
Vlasnik registracije Adama Agriculture B.V.
Distributeri Danon d.o.o., zastupnik
Danon d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
PE40,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
izvana: papir i redom prema unutra: PET, aluminij i PE200,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
izvana: papir i redom prema unutra: PET, aluminij i PE250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
izvana: papir i redom prema unutra: PET, aluminij i PE500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
izvana: papir i redom prema unutra: PET, aluminij i PE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
izvana: papir i redom prema unutra: PET, aluminij i PE5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE, S-pac1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Pimetrozin593123312-89-0500,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Bijeli kupus
(Brassica oleracea convar. capitata alef. capitata Alef. var. var. alba alba)
Karenca: 7 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 600 l vode/ha (40 g/1000 m2 u 60 l vode)

Crveni kupus
(Brassica oleracea convar. capitata alef. capitata Alef. var. var. rubra rubra)
Karenca: 7 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 600 l vode/ha (40 g/1000 m2 u 60 l vode)

Kelj
(Brassica oleracea var. sabauda)
Karenca: 7 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: (40 g/1000 m2 u 60 l vode)

Krastavac (u zaštićenom prostoru)
(Cucumis sativus)
Karenca: 3 dana
štitasti moljci
(Aleyrodidae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu. Koristi se u količini do 50cm visine: 3,6 g/100 m^2; od 50 do 125 cm visine: 5,4 g/100 m^2; iznad 125 cm visine: 7,2 g/100 m^2. Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,06%. Preporučeni utrošak vode u krastavcima u zaštićenom prostoru je 600-1200 l/ha.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu. Koristi se u količini do 50cm visine: 1,2 g/100 m^2; od 50 do 125 cm visine: 1,8 g/100 m^2; iznad 125 cm visine: 2,4 g/100 m^2. Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,02%. Preporučeni utrošak vode u krastavcima u zaštićenom prostoru je 600-1200 l/ha.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije:

Hmelj
(Humulus lupulus)
Karenca: 21 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: utrošak vode od 2000-4000 l/ha

Salata glavatica (na otvorenom)
(Lactuca sativa, var. capitata)
Karenca: 7 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 600-1200 l vode/ha (40 g/1000 m2)

Sjemenski krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 7 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 5
Dodatne informacije: Ne sprječava prenošenje Y virusa lisnim ušima. Preporučeni utrošak vode je 300-500 l/ha.

Konzumni krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 7 dana
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu. Razmak između primjena je 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: (20 g/1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 300-500 l/ha.

Ukrasno bilje

Karenca: Nije primjenjivo
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu. Bez obzira na utrošak škropiva uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu po svim dijelovima biljke koji su izloženi napadu štetnika prilagođavanjem utroška vode razvoju pojedine kulture. Primjenjuje se u količini do 50 cm visine: 2,4 g/100 m^2; od 50 do 125 cm visine: 3,6 g/100 m^2; iznad 125 cm visine: 4,8 g/100 m^2. Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,04%.Preporučeni utrošak vode na ukrasnom bilju je 600-1200 l/ha.Razmak između primjena je 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

štitasti moljci
(Aleyrodidae)
Primjena: Primjenjuje se na početku napada štetnika ili kod primjećivanja prvih štetnih kukaca u nasadu. Bez obzira na utrošak škropiva uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu po svim dijelovima biljke koji su izloženi napadu štetnika prilagođavanjem utroška vode razvoju pojedine kulture. Primjenjuje se u količini do 50 cm visine: 3,6 g/100 m^2; od 50 do 125 cm visine: 5,4 g/100 m^2; iznad 125 cm visine: 7,2 g/100 m^2. Navedene količine odgovaraju koncentraciji od 0,06%.Preporučeni utrošak vode na ukrasnom bilju je 600-1200 l/ha. Razmak između primjena je 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: Sredstvo je najbolje primjeniti kada je uljana repica u fazi zelenog pupa (BBCH 51) i kada je repičin sjajnik dosegao prag štetnosti, najkasnije kada je uljana repica u fazi žutog pupa(BBCH 59). Preporučeni utrošak vode je 200-600 l/ha. Razmak između primjena je 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Grašak
(Pisum sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: u količini 0,24 kg/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha.Sredstvo se može primijeniti 2 puta u vremenskom razmaku od 10-14 dana. A) Sredstvo se može primijeniti sve do pojave cvata na grašku. B) Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada štetnika. Više temperature (> 18 °C danju, > 15 °C noću) povoljno utječu na optimalno djelovanje sredstva CHESS 50 WG. Kod nepovoljnih uvjeta za rast biljaka, učinkovitost sredstva može biti ograničena.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P201Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo 2Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo 5Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti tretirane površine/staklenike (treba navesti vrijeme) dok se primijenjeno sredstvo ne osuši.
SPe 8Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).

Važni datumi

Datum registracije 17.12.2010.
Registracija važi do 30.4.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha 30.10.2019.
Krajnji rok za primjenu zaliha 30.1.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/09-01/46117.12.201030.04.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/46101.12.2011
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/46117.02.2012
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjeneUP/I-320-20/12-01/1204.05.2012
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/46111.03.2015
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/09-01/46113.06.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/46104.01.2019