Champion Flow SC (tekući)

Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvui povrćarstvu.
Količina djelatne tvari u % 34,80% Bakarni hidroksid
Datum registracije 17.06.1997.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Nufarm
Distributeri

Aktivne tvari

Bakarni hidroksid (34,80%)

Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, maslinarstvu i povrćarstvu.