Catamaran 360

CATAMARAN 360 je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih te drvenastih i vodenih korova u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, šumarstvu, na strništima, travnjacima te nepoljoprivrednim i vodenim površinama.

Proizvodu Catamaran 360 je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2018. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 36,00% Glifosat
Datum registracije 05.12.2016.
Registracija vrijedi do 31.12.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Monsanto
Distributeri

Aktivne tvari

Glifosat (36,00%)

Glifosat je ne selektivni izrazito sistemični – translokacijski pripravak za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova te višegodišnjih korova s dubokim korijenom, rizomima i gomoljima. Najčeš...