Casoron G

Proizvodu Casoron G je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 30.11.-0001. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Aktivne tvari Diklobenil
Datum registracije 30.11.-0001.
Registracija vrijedi do 30.11.-0001.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha 30.11.-0001.
Proizvodi Chemtura Europe d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Diklobenil

Djelatna tvar izaziva inhibiciju sinteze celuloze. Granulirani zemljišni herbicidni pripravak kontaktnog djelovanja. U kontaktu s vlagom u tlu oslobađa se d.t. i veže na čestice tla. Parama uništava meristem i sprječava...