CASH 480 SL

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova
Registarski broj UP/I-320-20/03-01/41
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik
Stari naziv sredstva FARAON

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo, ostale površine
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Dikamba851918-00-9480,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Strnište

Karenca: Nije primjenjivo
višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini, za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: osjaka, svinjaka, slakova i dr. u količini sredstva 1-1,5 l/ha (100-150 ml/1000 m2) u vrijeme cvatanja korova. Primjena na strništima dopuštena je samo na srednje teškim i težim tipovima tala pod uvjetom da nagib parcele ne prelazi 6% i da se podzemena voda nalazi ne više od 4 m dubine.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini, za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: osjaka, svinjaka, slakova i dr. u količini sredstva 1-1,5 l/ha (100-150 ml/1000 m2) u vrijeme cvatanja korova. Primjena na strništima dopuštena je samo na srednje teškim i težim tipovima tala pod uvjetom da nagib parcele ne prelazi 6% i da se podzemena voda nalazi ne više od 4 m dubine.Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Kukuruz (bez podusjeva)
(Zea mays)
Karenca: Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno; 70 dana za silažni kukuruz
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini sredstva 0,5-0,7 l/ha (50-70 ml/1000 m2), primjenom nakon nicanja, kada kukuruz razvije 3-5 listova, po cijeloj površini ili primjenom u trake, pri čemu se navedene količine sredstva odnose na stvarno tretiranu površinu trake. Kod primjene u trake tretira se pojas unutar reda kukuruza širine 25-30 cm, uz međurednu kultivaciju.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m2).

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini sredstva 0,5-0,7 l/ha (50-70 ml/1000 m2), primjenom nakon nicanja, kada kukuruz razvije 3-5 listova, po cijeloj površini ili primjenom u trake, pri čemu se navedene količine sredstva odnose na stvarno tretiranu površinu trake. Kod primjene u trake tretira se pojas unutar reda kukuruza širine 25-30 cm, uz međurednu kultivaciju.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje u količini vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m2).

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 4.4.2003.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/03-01/41 04.04.200331.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/03-01/41 21.05.2009
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/03-01/41 12.08.2011
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/03-01/41 03.08.2006
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/12-01/33031.12.2012
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/03-01/4126.02.2013
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0303.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/03-01/4118.01.2019