Cascade 50 EC

Kontaktno-probavni insekticid i akaricid-inhibitor razvoja ličinki inhibicijom sinteze hitina, za suzbijanje u voćarstvu i vinogradarstvu.

Proizvodu Cascade 50 EC je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.04.2014. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 5,00% Flufenoksuron
Datum registracije 15.04.1999.
Registracija vrijedi do 01.10.2012.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.04.2014.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.04.2014.
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Flufenoksuron (5,00%)

Perzistentni inhibitor hitinaze. Dozvoljeno samo jedno tretiranje kruške i jabuke za suzbijanje crvenog voćnog pauka u fazi izlaska ličinki iz zimskih jaja i dva tretiranja za suzbijanje grozdovih moljaca u vrijeme najin...