Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Caramba

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktno-sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/162
Vlasnik registracije BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch
Distributeri BASF Croatia d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
-1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
-5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Metkonazol706125116-23-6 (stereokemija nije određena) 60,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: Miješanje s folijarnim gnojivima nije dopušteno prije fenofaze 31. Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,2 - 1,5 l/ha uz utrošak 200-400 l vode /ha.
Dodatne informacije:

smeđa pjegavost lista i pljevica
(Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)
Primjena: Miješanje s folijarnim gnojivima nije dopušteno prije fenofaze 31. Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,2 - 1,5 l/ha uz utrošak 200-400 l vode /ha.

smeđa pjegavost lista
(Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola )
Primjena: Miješanje s folijarnim gnojivima nije dopušteno prije fenofaze 31. Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,2 - 1,5 l/ha uz utrošak 200-400 l vode /ha.

smeđa hrđa
(Puccinia recondita)
Primjena: Miješanje s folijarnim gnojivima nije dopušteno prije fenofaze 31. Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,2 - 1,5 l/ha uz utrošak 200-400 l vode /ha.

palež klasa
(Fusarium spp.)
Primjena: Miješanje s folijarnim gnojivima nije dopušteno prije fenofaze 31. Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,2 - 1,5 l/ha uz utrošak 200-400 l vode /ha.
Dodatne informacije: Smanjuje zarazu uzročnikom paleži klasa (Fusarium spp.).

Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: 35 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: Miješanje s folijarnim gnojivima nije dopušteno prije fenofaze 31. Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,2 - 1,5 l/ha uz utrošak 200-400 l vode /ha.

smeđa hrđa
(Puccinia hordei)
Primjena: Miješanje s folijarnim gnojivima nije dopušteno prije fenofaze 31. Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,2 - 1,5 l/ha uz utrošak 200-400 l vode /ha.

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Primjena: Miješanje s folijarnim gnojivima nije dopušteno prije fenofaze 31. Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,2 - 1,5 l/ha uz utrošak 200-400 l vode /ha.

mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Primjena: Miješanje s folijarnim gnojivima nije dopušteno prije fenofaze 31. Sredstvo se primjenjuje u količini od 1,2 - 1,5 l/ha uz utrošak 200-400 l vode /ha.

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 56 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: U količini 1,0-1,25 l/ha. Prvo tretiranje treba obaviti u fazi "zelenog pupa" BBCH 31-51, a drugo u punoj cvatnji BBCH 65. Za regulaciju rasta uljane repice primjenjuje se u jesen u fazi 4-6 listova(BBCH 14-16) u količini 0,7-1,0 l/ha.
Dodatne informacije: Količina vode 200-400 l/ha.

koncentrična pjegavost
(Alternaria spp.)
Primjena: U količini 1,0-1,25 l/ha. Prvo tretiranje treba obaviti u fazi "zelenog pupa" BBCH 31-51, a drugo u punoj cvatnji BBCH 65. Za regulaciju rasta uljane repice primjenjuje se u jesen u fazi 4-6 listova(BBCH 14-16) u količini 0,7-1,0 l/ha.
Dodatne informacije: primjena 200-400 l/ha vode.

suha trulež
(Leptosphaeria maculans)
Primjena: U količini 1,0-1,25 l/ha. Prvo tretiranje treba obaviti u fazi "zelenog pupa" BBCH 31-51, a drugo u punoj cvatnji BBCH 65. Za regulaciju rasta uljane repice primjenjuje se u jesen u fazi 4-6 listova(BBCH 14-16) u količini 0,7-1,0 l/ha.
Dodatne informacije: 200-400 l/ha vode. Smanjuje zarazu.

Mak
(Papaver somniferum)
Karenca: 56 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
pjegavost
(Alternaria papavericola)
Primjena: U količini od 1 L/ha. Sredstvo CARAMBA primjenjuje se najviše dva puta u vegetaciji, prvi puta u stadiju razvoja 54-58 prema BBCH skali, a drugi puta u stadiju razvoja 71-75 prema BBCH skali, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena. Utrošak vode: 200-600 L/ha
koncentrična pjegavost
(Alternaria spp.)
Primjena: U količini od 1 L/ha. Sredstvo CARAMBA primjenjuje se najviše dva puta u vegetaciji, prvi puta u stadiju razvoja 54-58 prema BBCH skali, a drugi puta u stadiju razvoja 71-75 prema BBCH skali, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena. Utrošak vode: 200-600 L/ha
bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: U količini od 1 L/ha. Sredstvo CARAMBA primjenjuje se najviše dva puta u vegetaciji, prvi puta u stadiju razvoja 54-58 prema BBCH skali, a drugi puta u stadiju razvoja 71-75 prema BBCH skali, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena. Utrošak vode: 200-600 L/ha
kao regulator rasta

Primjena: U količini od 1 L/ha. Sredstvo CARAMBA primjenjuje se najviše dva puta u vegetaciji, prvi puta u stadiju razvoja 54-58 prema BBCH skali, a drugi puta u stadiju razvoja 71-75 prema BBCH skali, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena. Utrošak vode: 200-600 L/ha
Lan
(Linum usitatissimum)
Karenca: 56 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
pjegavost
(Alternaria papavericola)
Primjena: U količini od 1 L/ha. Sredstvo CARAMBA primjenjuje se najviše dva puta u vegetaciji, prvi puta u stadiju razvoja 54-58 prema BBCH skali, a drugi puta u stadiju razvoja 71-75 prema BBCH skali, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena. Utrošak vode: 200-600 L/ha
koncentrična pjegavost
(Alternaria spp.)
Primjena: U količini od 1 L/ha. Sredstvo CARAMBA primjenjuje se najviše dva puta u vegetaciji, prvi puta u stadiju razvoja 54-58 prema BBCH skali, a drugi puta u stadiju razvoja 71-75 prema BBCH skali, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena. Utrošak vode: 200-600 L/ha
bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: U količini od 1 L/ha. Sredstvo CARAMBA primjenjuje se najviše dva puta u vegetaciji, prvi puta u stadiju razvoja 54-58 prema BBCH skali, a drugi puta u stadiju razvoja 71-75 prema BBCH skali, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena. Utrošak vode: 200-600 L/ha
kao regulator rasta

Primjena: U količini od 1 L/ha. Sredstvo CARAMBA primjenjuje se najviše dva puta u vegetaciji, prvi puta u stadiju razvoja 54-58 prema BBCH skali, a drugi puta u stadiju razvoja 71-75 prema BBCH skali, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena. Utrošak vode: 200-600 L/ha
Gorušica
(Sinapis spp.)
Karenca: 56 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
pjegavost
(Alternaria papavericola)
Primjena: U količini od 1 L/ha. Sredstvo CARAMBA primjenjuje se najviše dva puta u vegetaciji, prvi puta u stadiju razvoja 54-58 prema BBCH skali, a drugi puta u stadiju razvoja 71-75 prema BBCH skali, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena. Utrošak vode: 200-600 L/ha
koncentrična pjegavost
(Alternaria spp.)
Primjena: U količini od 1 L/ha. Sredstvo CARAMBA primjenjuje se najviše dva puta u vegetaciji, prvi puta u stadiju razvoja 54-58 prema BBCH skali, a drugi puta u stadiju razvoja 71-75 prema BBCH skali, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena. Utrošak vode: 200-600 L/ha
bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Primjena: U količini od 1 L/ha. Sredstvo CARAMBA primjenjuje se najviše dva puta u vegetaciji, prvi puta u stadiju razvoja 54-58 prema BBCH skali, a drugi puta u stadiju razvoja 71-75 prema BBCH skali, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena. Utrošak vode: 200-600 L/ha
kao regulator rasta

Primjena: U količini od 1 L/ha. Sredstvo CARAMBA primjenjuje se najviše dva puta u vegetaciji, prvi puta u stadiju razvoja 54-58 prema BBCH skali, a drugi puta u stadiju razvoja 71-75 prema BBCH skali, uz najmanji razmak od 21 dan između primjena. Utrošak vode: 200-600 L/ha

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315Nadražuje kožu.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P210Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P331NE izazivati povraćanje.
P403 + P235Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 21.11.2005.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/162 21.11.200531.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/162 04.09.2007
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/16204.04.2013
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1916.01.2014
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1928.03.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/16220.11.2018
Proširenje registracije sredstva za male namjeneUP/I-UP/I-320-20/05-01/16213.05.2022