Caption 80 WG

Sredstvo CAPTION 80 WG je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu.

Proizvodu Caption 80 WG je ukinuta/istekla registracije na dan 31.07.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 80,00% Kaptan
Datum registracije 25.11.2016.
Registracija vrijedi do 31.07.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Sharda Cropchem Limited
Distributeri

Aktivne tvari

Kaptan (80,00%)

Djelatna tvar površinskog djelovanja. Suzbija najopasnije bolesti na voću, vinovoj lozi, povrću i cvijeću. Najdjelotvorniji u preventivnoj primjeni protiv fuzikladija. LD50 9000. S.O. = III. Karenca: 21 dan voćke, 35 vin...