Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Cambio

Proizvodu Cambio je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.12.2020. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti višegodišnjim širokolisnim korovima u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva).
Registarski broj UP/I-320-20/98-01/285
Vlasnik registracije BASF SE
Adresa vlasnika rješenja Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen, Njemačka
Distributeri BASF Croatia d.o.o.
CHROMOS AGRO d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 08.03.1999.
Registracija važi do 01.06.2019.
Datum isteka za prodaju zaliha 01.12.2019.
Datum isteka za korištenje zaliha 01.12.2020.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Bentazon 320 g/l
Dikamba 90 g/l

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: 63 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja kukuruza i korova u količini 2-2,5 l/ha (200-250 ml na 1000 m2), u 200-400 l/ha vode (20-40 l na 1000 m2). Tretiranje je potrebno izvršiti u stadiju 2-5 listova kukuruza. Viša doza primjenjuje se u većim razvojnim stadijima jednogodišnjih korova (više od 4 lista). Bolje učinke polučuje kada su korovi u mlađem razvojnom stadiju. Ne preporuča se primjena u uzgoju sjemenskog kukuruza. Ne smije se miješati s insekticidima i svim kiselim preparatima. Tretirati kada se najmanje 6 sati ne očekuje kiša.

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja kukuruza i korova u količini 2-2,5 l/ha (200-250 ml na 1000 m2), u 200-400 l/ha vode (20-40 l na 1000 m2). Tretiranje je potrebno izvršiti u stadiju 2-5 listova kukuruza. Protiv višegodišnjih širokolisnih korova primjenjuje se viša doza. Bolje učinke na višegodišnje širokolisne korove polučuje kada su korovi u kasnijim razvojnim stadijima. Ne preporuča se primjena u uzgoju sjemenskog kukuruza. Ne smije se miješati s insekticidima i svim kiselim preparatima. Tretirati kada se najmanje 6 sati ne očekuje kiša.
Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: 42 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja kukuruza i korova u količini 2-2,5 l/ha (200-250 ml na 1000 m2), u 200-400 l/ha vode (20-40 l na 1000 m2). Tretiranje je potrebno izvršiti u stadiju 2-5 listova kukuruza. Viša doza primjenjuje se u većim razvojnim stadijima jednogodišnjih korova (više od 4 lista). Bolje učinke polučuje kada su korovi u mlađem razvojnom stadiju. Ne preporuča se primjena u uzgoju sjemenskog kukuruza. Ne smije se miješati s insekticidima i svim kiselim preparatima. Tretirati kada se najmanje 6 sati ne očekuje kiša.

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja kukuruza i korova u količini 2-2,5 l/ha (200-250 ml na 1000 m2), u 200-400 l/ha vode (20-40 l na 1000 m2). Tretiranje je potrebno izvršiti u stadiju 2-5 listova kukuruza. Protiv višegodišnjih širokolisnih korova primjenjuje se viša doza. Bolje učinke na višegodišnje širokolisne korove polučuje kada su korovi u kasnijim razvojnim stadijima. Ne preporuča se primjena u uzgoju sjemenskog kukuruza. Ne smije se miješati s insekticidima i svim kiselim preparatima. Tretirati kada se najmanje 6 sati ne očekuje kiša.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H413 Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P272 Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P363 Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/98-01/285 08.03.1999. 01.06.2019.
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/19 16.01.2014. -
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/19 28.03.2014. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/19-03/23 05.03.2019. -

Primjena na kulture