Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Cadillac 80 WP

Proizvodu Cadillac 80 WP je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.07.2016. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2016., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2017.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/230
Vlasnik registracije Agria S.A.
Adresa vlasnika rješenja Asenovgradsko shose , Plovdiv, Bugarska
Distributeri Agroprojekt d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva močivo prašivo
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 30.01.2007.
Registracija važi do 01.01.2016.
Datum isteka za prodaju i korištenje zaliha 01.07.2016.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Mankozeb 800 g/kg

Kulture i štetni organizmi

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 14 dana
koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Dodatne informacije: 20-25 g na 100 m2, 0,2-0,25 kg u 80 l vode na 1000m2.

plamenjača
(Phytophthora infestans)
Dodatne informacije: 20-25 g na 100 m2, 0,2-0,25 kg u 80 l vode na 1000m2.
Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Ne ograničava se broj primjena.
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode. Ne smije se primjenjivati u kombinaciji sa močivim sumporom za zadnju primjenu zbog usporene razgradnje na grozdu.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: U fenofazi 05-09.
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode. Ne smije se primjenjivati u kombinaciji sa močivim sumporom za zadnju primjenu zbog usporene razgradnje na grozdu.
Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Ne ograničava se broj primjena.
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode. Ne smije se primjenjivati u kombinaciji sa močivim sumporom za zadnju primjenu zbog usporene razgradnje na grozdu.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: U fenofazi 05-09.
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode. Ne smije se primjenjivati u kombinaciji sa močivim sumporom za zadnju primjenu zbog usporene razgradnje na grozdu.
Trešnja
(Prunus avium)
Karenca: 21 dan
kozičavost
(Blumeriella jaapii)
Primjena: Smije se primjenjivati samo poslije berbe.
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode.
Višnja
(Prunus cerasus)
Karenca: 21 dan
kozičavost
(Blumeriella jaapii)
Primjena: Smije se primjenjivati samo poslije berbe.
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode.
Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 21 dan
narančasta pjegavost
(Polystigma rubrum)
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode.
Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Peronospora tabacina)
Primjena: Koristi se preventivno.
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode.
Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 42 dana za merkantilnu pšenicu; Nije primjenjiva za sjemensku pšenicu.
pjegavosti
(Septoria spp.)
Primjena: Primjenjuje se u fazi kasnog vlatanja pa do početka klasanja(fenofaze 32-51). Za istu namjenu dopušta se i u merkantilnoj(konzumnoj) pšenici, ali uz samo jednu primjenu u vegetaciji.
Dodatne informacije: 350 g na 1000 m2 uz utrošak 350-500 l vode/ha.

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: Primjenjuje se u fazi kasnog vlatanja pa do početka klasanja(fenofaze 32-51). Za istu namjenu dopušta se i u merkantilnoj(konzumnoj) pšenici, ali uz samo jednu primjenu u vegetaciji.
Dodatne informacije: 200 g na 1000 m2 uz utrošak 350-500 l vode/ha.
Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 21 dan
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Koristi se preventivno.
Dodatne informacije: 250 g sredstva u 100 l vode.
Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 21 dan
krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: Koristi se preventivno.
Dodatne informacije: 250 g sredstva u 100 l vode.
Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Ne ograničava se broj primjena.
Dodatne informacije: 20-25 g na 100 m2, 0,2-0,25 kg u 80 l vode na 1000m2.

koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: Ne ograničava se broj primjena.
Dodatne informacije: 20-25 g na 100 m2, 0,2-0,25 kg u 80 l vode na 1000m2.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H361d Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P308 + P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/06-01/230 30.01.2007. 01.01.2016.
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/37 28.01.2014. -

Primjena na kulture