Cadillac 80 WP

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2016., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2017.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/230
Vlasnik registracije Agria S.A.
Distributeri Agroprojekt d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva močivo prašivo
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Mankozeb348018-01-7 (prije 8065-67-5)800,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Ne ograničava se broj primjena.
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode. Ne smije se primjenjivati u kombinaciji sa močivim sumporom za zadnju primjenu zbog usporene razgradnje na grozdu.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: U fenofazi 05-09.
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode. Ne smije se primjenjivati u kombinaciji sa močivim sumporom za zadnju primjenu zbog usporene razgradnje na grozdu.

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Ne ograničava se broj primjena.
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode. Ne smije se primjenjivati u kombinaciji sa močivim sumporom za zadnju primjenu zbog usporene razgradnje na grozdu.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: U fenofazi 05-09.
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode. Ne smije se primjenjivati u kombinaciji sa močivim sumporom za zadnju primjenu zbog usporene razgradnje na grozdu.

Trešnja
(Prunus avium)
Karenca: 21 dan
kozičavost
(Blumeriella jaapii)
Primjena: Smije se primjenjivati samo poslije berbe.
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode.

Višnja
(Prunus cerasus)
Karenca: 21 dan
kozičavost
(Blumeriella jaapii)
Primjena: Smije se primjenjivati samo poslije berbe.
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode.

Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 21 dan
narančasta pjegavost
(Polystigma rubrum)
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode.

Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Peronospora tabacina)
Primjena: Koristi se preventivno.
Dodatne informacije: 20-25 g u 10 l vode, 200-250 g sredstva u 100 l vode.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 21 dan
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Koristi se preventivno.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 250 g sredstva u 100 l vode.

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 21 dan
krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: Koristi se preventivno.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 250 g sredstva u 100 l vode.

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Ne ograničava se broj primjena.
Dodatne informacije: 20-25 g na 100 m2, 0,2-0,25 kg u 80 l vode na 1000m2.

koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: Ne ograničava se broj primjena.
Dodatne informacije: 20-25 g na 100 m2, 0,2-0,25 kg u 80 l vode na 1000m2.

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 14 dana
koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 20-25 g na 100 m2, 0,2-0,25 kg u 80 l vode na 1000m2.

plamenjača
(Phytophthora infestans)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 20-25 g na 100 m2, 0,2-0,25 kg u 80 l vode na 1000m2.

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 42 dana za merkantilnu pšenicu; Nije primjenjiva za sjemensku pšenicu.
pjegavosti
(Septoria spp.)
Primjena: Primjenjuje se u fazi kasnog vlatanja pa do početka klasanja(fenofaze 32-51). Za istu namjenu dopušta se i u merkantilnoj(konzumnoj) pšenici, ali uz samo jednu primjenu u vegetaciji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 350 g na 1000 m2 uz utrošak 350-500 l vode/ha.

hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: Primjenjuje se u fazi kasnog vlatanja pa do početka klasanja(fenofaze 32-51). Za istu namjenu dopušta se i u merkantilnoj(konzumnoj) pšenici, ali uz samo jednu primjenu u vegetaciji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 200 g na 1000 m2 uz utrošak 350-500 l vode/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H361dSumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 30.1.2007.
Registracija važi do 1.1.2016.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.7.2016.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/230 30.01.200701.01.2016
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/3728.01.2014