Cadillac 80 WP

CADILLAC 80 WP je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti na ukrasnom bilju do visine 50 cm.

Proizvodu Cadillac 80 WP je ukinuta/istekla registracije na dan 31.01.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 80,00% Mankozeb
Datum registracije 15.06.2015.
Registracija vrijedi do 31.01.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Agria SA
Distributeri

Aktivne tvari

Mankozeb (80,00%)

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Suzbija fuzikladij, šupljikavost, plamenjaču vinove loze i krumpira, hrđe i septorioze strnih žita i druge bolesti. LD50 6750. S. O. = III. K - 14 rajčica, (u pol...