Brodilon parafinski blokovi

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kumulativni antikoagulacijski rodenticid za suzbijanje štetnih glodavaca u poljoprivrednim objektima. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha do 01.07.2015., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha do 01.07.2016. godine.
Registarski broj UP/I-320-20/01-01/206
Vlasnik registracije Genera d.d.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva blok mamac
Namjena sredstva rodenticid
Područje primjene poljoprivreda, skladišta, poljoprivredni objekti, ostale površine
Način djelovanja antikoagulacijski učinak
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Bromadiolon37128772-56-7 0,05 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kanalizacija i podzemni tuneli

Karenca: Nije primjenjivo.
crni štakor
(Rattus rattus)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje štetnih glodavaca u kanalizacijskoj mreži i podzemnim tunelima raznih namjena slobodnim postavljanjem na za to predviđena mjesta ili ako ih nema, povezivanjem mamaka žicom. Uginuće štakora nastupa nakon 2 konzumacije mamaca.
Dodatne informacije: Avio razbacivanje mamaka kao i ostavljanje na površini tla na otvorenom nije dozvoljeno. Mamci ne smiju biti na dohvatu domaćih životinja, maloj djeci i divljači.

sivi štakor
(Rattus norvegicus)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje štetnih glodavaca u kanalizacijskoj mreži i podzemnim tunelima raznih namjena slobodnim postavljanjem na za to predviđena mjesta ili ako ih nema, povezivanjem mamaka žicom. Uginuće štakora nastupa nakon 2 konzumacije mamaca.
Dodatne informacije: Avio razbacivanje mamaka kao i ostavljanje na površini tla na otvorenom nije dozvoljeno. Mamci ne smiju biti na dohvatu domaćih životinja, maloj djeci i divljači.

kućni miš
(Mus musculus)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje štetnih glodavaca u kanalizacijskoj mreži i podzemnim tunelima raznih namjena slobodnim postavljanjem na za to predviđena mjesta ili ako ih nema, povezivanjem mamaka žicom. Uginuće miševa nastupa nakon 5 konzumacija mamaca.
Dodatne informacije: Avio razbacivanje mamaka kao i ostavljanje na površini tla na otvorenom nije dozvoljeno. Mamci ne smiju biti na dohvatu domaćih životinja, maloj djeci i divljači.

Skladište poljoprivrednih proizvoda

Karenca: Nije primjenjivo.
kućni miš
(Mus musculus)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje štetnih glodavaca u zatvorenim objektima na kojima se zadržava voda-vlaga na isti način kao i u suhim i poljoprivrednim objektima 1 veliki blok ili 2 manja na putovima kojima se kreću glodavci svakih 5-10 m. Uginule glodavce treba svaka 3-4 dana uklanjati i po potrebi dopunjavati mamace. Uginuće miševa nastupa nakon 5 konzumacija mamaca.
Dodatne informacije: Avio razbacivanje mamaka kao i ostavljanje na površini tla na otvorenom nije dozvoljeno. Mamci ne smiju biti na dohvatu domaćih životinja, maloj djeci i divljači.

crni štakor
(Rattus rattus)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje štetnih glodavaca u zatvorenim objektima na kojima se zadržava voda-vlaga na isti način kao i u suhim i poljoprivrednim objektima 1 veliki blok ili 2 manja na putovima kojima se kreću glodavci svakih 5-10 m. Uginule glodavce treba svaka 3-4 dana uklanjati i po potrebi dopunjavati mamace. Uginuće štakora nastupa nakon 2 konzumacije mamaca.
Dodatne informacije: Avio razbacivanje mamaka kao i ostavljanje na površini tla na otvorenom nije dozvoljeno. Mamci ne smiju biti na dohvatu domaćih životinja, maloj djeci i divljači.

sivi štakor
(Rattus norvegicus)
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje štetnih glodavaca u zatvorenim objektima na kojima se zadržava voda-vlaga na isti način kao i u suhim i poljoprivrednim objektima 1 veliki blok ili 2 manja na putovima kojima se kreću glodavci svakih 5-10 m. Uginule glodavce treba svaka 3-4 dana uklanjati i po potrebi dopunjavati mamace. Uginuće štakora nastupa nakon 2 konzumacije mamaca.
Dodatne informacije: Avio razbacivanje mamaka kao i ostavljanje na površini tla na otvorenom nije dozvoljeno. Mamci ne smiju biti na dohvatu domaćih životinja, maloj djeci i divljači.

Poljoprivredni (gospodarski) objekti

Karenca: Nije primjenjivo.
kućni miš
(Mus musculus)
Primjena: Primjenjuje se postavljanjem u skladištima u kojima se roba nalazi u rasutom stanju kao i oko objekta dozvoljeno je isključivo u zaštitnim kutijama. Mamke treba svakih 3-4 dana dopunjavati, a uginule glodavce uklanjati. Ovim se sprečavaju primarna i sekundarna otrovanja. Uginuće miševa nastupa nakon 5 konzumacija mamaca.
Dodatne informacije: Avio razbacivanje mamaka kao i ostavljanje na površini tla na otvorenom nije dozvoljeno. Mamci ne smiju biti na dohvatu domaćih životinja, maloj djeci i divljači.

crni štakor
(Rattus rattus)
Primjena: Primjenjuje se postavljanjem u skladištima u kojima se roba nalazi u rasutom stanju kao i oko objekta dozvoljeno je isključivo u zaštitnim kutijama. Mamke treba svakih 3-4 dana dopunjavati, a uginule glodavce uklanjati. Ovim se sprečavaju primarna i sekundarna otrovanja. Uginuće štakora nastupa nakon 2 konzumacije mamaca.
Dodatne informacije: Avio razbacivanje mamaka kao i ostavljanje na površini tla na otvorenom nije dozvoljeno. Mamci ne smiju biti na dohvatu domaćih životinja, maloj djeci i divljači.

sivi štakor
(Rattus norvegicus)
Primjena: Primjenjuje se postavljanjem u skladištima u kojima se roba nalazi u rasutom stanju kao i oko objekta dozvoljeno je isključivo u zaštitnim kutijama. Mamke treba svakih 3-4 dana dopunjavati, a uginule glodavce uklanjati. Ovim se sprečavaju primarna i sekundarna otrovanja. Uginuće štakora nastupa nakon 2 konzumacije mamaca.
Dodatne informacije: Avio razbacivanje mamaka kao i ostavljanje na površini tla na otvorenom nije dozvoljeno. Mamci ne smiju biti na dohvatu domaćih životinja, maloj djeci i divljači.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 5.7.2001.
Registracija važi do 1.1.2015.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.7.2015.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/01-01/206 05.07.200101.01.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/01-01/206 20.05.2009
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/01-01/206 11.08.2011
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0303.01.2014
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/01-01/20611.08.2014