Betanal tandem New

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva kombinirani kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i za smanjenje zakorovljenosti jednogodišnjim uskolisnim korovima u šećernoj repi
Registarski broj UP/I-320-20/00-01/180
Vlasnik registracije Bayer CropScience AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Etofumesat23326225-79-6 190,00 g/lec.europa.eu
Fenmedifam7713684-63-4200,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 91 dan
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Može se primjeniti tri puta. Može se primjeniti samo jednom godišnje u punoj dozi odnosno do tri puta u razdvojenoj dozi. Prvo tretiranje kada repa ima 2-4 prava lista. Drugo tretiranje obaviti 5-7 dana nakon prvog. Može se korsititi i u tri razdvojene primjene: prvi put se 1 l/ha kada je većina korova u fazi kotiledona ili prvih pravih listova uz uvjet da repa ima potpuno razvijene kotiledone i ostala dva puta s po 1,5 l/ha pri čemu treba odgovarajuće smanjiti na 1/3 utrošak škropiva. Primjena se ponavlja nakon 5 do 10 dana u istoj fazi korova. Treće tretiranje samo ako je potrebno. Zbog toga se može dodati neko herbicidno ulje u količini od 1 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Ne suzbija Cirsium srvense, Sonchus spp., Matricaria spp., Polygonum hydropiper, Vida spp. i višegodišnje korove. Smanjuje zakorovljenost jednogodišnjim uskolisnim korovima.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 18.12.2000.
Registracija važi do 1.1.2013.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.7.2014.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/00-01/180 18.12.200001.01.2013
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/00-01/18005.02.2001
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/00-01/180 30.01.2003
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/12-01/24912.10.2012