Betanal progres OF

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi.
Registarski broj UP/I-320-20/98-01/6
Vlasnik registracije Bayer CropScience AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Etofumesat23326225-79-6 112,00 g/lec.europa.eu
Desmedifam47713684-56-571,00 g/lec.europa.eu
Fenmedifam7713684-63-491,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 91 dan
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjena: a) jednokratno, u dozi od 3,5 l/ha u 200 l vode/ha (35 ml u 2 l na 100 m2). Primjenjuje se kada repa ima četiri prava lista, a korovi trebaju biti u što ranijoj fazi (ne više od četiri prava lista).; b) u razdvojenoj (split) aplikaciji, dvokratno, u dozi od 1,5 + 1,5 l/ha (15 ml u 2 l na 100 m2). Prvi puta se primjenjuje kada je većina korova u fazi kotilena lista, uz uvjet da šećerna repa ima potpuno razvijene kotiledone do dva prava lista, a većina korova ima razvijena najviše dva prava lista. Primjena se ponavlja nakon 7 do 14 dana u istoj fenofazi korova.; c)u razdvojenoj split aplikaciji, trokratno, u dozi od 1+1+1 l/ha (10 ml u 2 l na 100 m2). Prvi puta se primjenjuje kada je većina korova u fazi kotiledona lista uz uvjet da šećerna repa ima potpuno razvijene kotiledone. Primjena se ponavlja nakon 5 do 10 dana u istoj fenofazi korova. Treće tretiranje samo ako je potrebno.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 23.3.1998.
Registracija važi do 1.1.2013.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.7.2014.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/98-01/6 23.03.199801.01.2013
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/98-01/6 12.03.2001
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/98-01/6 30.01.2003
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/12-01/24812.10.2012