Betanal Maxx Pro

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva BETANAL MAXX PRO je kombinirano herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi.
Registarski broj UP/I-320-20/12-01/02
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva uljni koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo, industrijsko bilje, krmno bilje
Način djelovanja kontaktno, rezidualno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex (HDPE/EVOH)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Etofumesat23326225-79-6 75,00 g/lec.europa.eu
Desmedifam47713684-56-547,00 g/lec.europa.eu
Fenmedifam7713684-63-460,00 g/lec.europa.eu
Lenacil1632164-08-127,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa, nakon nicanja (post-em)
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 120 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja kulture (post-em) do stadija razvoja 9 listova repe (BBCH 19) u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha. Sredstvo se može primijeniti maksimalno tri puta u količini od 1,5 l/ha, a ukupna količina sredstva ne smije prijeći 4,5 l/ha u vegetacijskoj sezoni. Razmak između primjena iznosi 5-14 dana. Broj primjena i vremenski razmak između primjena ovisi o naknadnom poniku korova. Optimalna učinkovitost sredstva postiže se kada su korovi u stadiju kotiledona pa do razvoja dva prava lista (BBCH 10-12). Ne preporuča se primjena sredstva BETANAL MAXX PRO u stadiju kotiledona šećerne repe. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 3; Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 4,5 l/ha
Dodatne informacije: Spektar djelovanja: Dobro suzbija: vidac (Anagallis arvensis), poljska gorušica (Sinapis arvensis), poljska ljubica (Viola arvensis), obični šćir (Amaranthus retroflexus), samonikla repica (Brassica napus), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), mala kopriva (Urtica urens), puzava čestoslavica (Veronica officinalis), ljekovita dimnjača (Fumaria officinalis), perzijska čestoslavica (Veronica persica), obična konica (Galinsoga parviflora), bijela loboda (Chenopodium album), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), poljska čestika (Thlaspi arvense), obična rusomača (Capsella bursa pastoris), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), modri različak (Centaurea cyanus), zeljasti ostak (Sonchus oleraceus), obični lanilist (Linaria vulgaris), divlja loboda (Atriplex patula), crna pomoćnica (Solanum nigrum), sjetveni ravan (Chrysanthemum segetum), poljska koljenika (Spergula arvensis), bijeli kužnjak (Datura stramonium), poljska potočnica (Myosotis arvensis), srednja mišjakinja (Stellaria media), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus); Djelomično suzbija: ptičji dvornik (Polygonum aviculare), prava kamilica (Matricaria chamomilla); Nedovoljno suzbija: dvozub (Bidens tripartita), samonikli peršin (Petroselinum sativum), kiselica (Rumex spp.), poljski slak (Convolvulus arvensis), vrste osjaka (Cirsium spp.), uskolisne korove i višegodišnje korove. Šest sati nakon primjene sredstva BETANAL MAXX PRO ne smiju pasti nikakve oborine. Sredstvo BETANAL MAXX PRO smije se koristiti najviše tri puta godišnje na istoj površini. U slučaju propadanja usjeva, unutar 120 dana, mogu se sijati/saditi samo šećerna repa, cikla i špinat. U normalnom plodoredu nakon primjene sredstva BETANAL MAXX PRO može se sijati/saditi bilo koja kultura.

Stočna repa, nakon nicanja (post-em)
(Beta vulgaris)
Karenca: 120 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja kulture (post-em) do stadija razvoja 9 listova repe (BBCH 19) u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha. Sredstvo se može primijeniti maksimalno tri puta u količini od 1,5 l/ha, a ukupna količina sredstva ne smije prijeći 4,5 l/ha u vegetacijskoj sezoni. Razmak između primjena iznosi 5-14 dana. Broj primjena i vremenski razmak između primjena ovisi o naknadnom poniku korova. Optimalna učinkovitost sredstva postiže se kada su korovi u stadiju kotiledona pa do razvoja dva prava lista (BBCH 10-12). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 3; Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 4,5 l/ha.
Dodatne informacije: Spektar djelovanja: Dobro suzbija: vidac (Anagallis arvensis), poljska gorušica (Sinapis arvensis), poljska ljubica (Viola arvensis), obični šćir (Amaranthus retroflexus), samonikla repica (Brassica napus), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), mala kopriva (Urtica urens), puzava čestoslavica (Veronica officinalis), ljekovita dimnjača (Fumaria officinalis), perzijska čestoslavica (Veronica persica), obična konica (Galinsoga parviflora), bijela loboda (Chenopodium album), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), poljska čestika (Thlaspi arvense), obična rusomača (Capsella bursa pastoris), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), modri različak (Centaurea cyanus), zeljasti ostak (Sonchus oleraceus), obični lanilist (Linaria vulgaris), divlja loboda (Atriplex patula), crna pomoćnica (Solanum nigrum), sjetveni ravan (Chrysanthemum segetum), poljska koljenika (Spergula arvensis), bijeli kužnjak (Datura stramonium), poljska potočnica (Myosotis arvensis), srednja mišjakinja (Stellaria media), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus); Djelomično suzbija: ptičji dvornik (Polygonum aviculare), prava kamilica (Matricaria chamomilla); Nedovoljno suzbija: dvozub (Bidens tripartita), samonikli peršin (Petroselinum sativum), kiselica (Rumex spp.), poljski slak (Convolvulus arvensis), vrste osjaka (Cirsium spp.), uskolisne korove i višegodišnje korove. Šest sati nakon primjene sredstva BETANAL MAXX PRO ne smiju pasti nikakve oborine. Sredstvo BETANAL MAXX PRO smije se koristiti najviše tri puta godišnje na istoj površini. U slučaju propadanja usjeva, unutar 120 dana, mogu se sijati/saditi samo šećerna repa, cikla i špinat. U normalnom plodoredu nakon primjene sredstva BETANAL MAXX PRO može se sijati/saditi bilo koja kultura.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 22.1.2015.
Registracija važi do 1.1.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 1.4.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/12-01/0222.01.201501.01.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/0210.06.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/0203.03.2017
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/12-01/0201.06.2017
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/12-01/0212.12.2019