Betanal expert

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi.
Registarski broj UP/I-320-20/03-01/209
Vlasnik registracije Bayer CropScience AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva emulzija, ulje u vodi
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Etofumesat23326225-79-6 112,00 g/lec.europa.eu
Desmedifam47713684-56-571,00 g/lec.europa.eu
Fenmedifam7713684-63-491,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 91 dan
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjena: a) jednokratno, u količini od 3,5 l/ha u 200 l vode/ha (350 ml sredstva u 20 l vode na 1000 m2) kada šećerna repa ima razvijena 4 prava lista, a korovi ne smiju imati više od 4 lista; b) u razdvojenoj (split) aplikaciji, dvokratno, u količini od 1,5 l/ha + 1,5 l/ha (150 ml sredstva u 20 l vode na 1000 m2). Prvo tretiranje trba obaviti kada šećerna repa ima razvijena 2 prava lista i kada većina korova ima 2 lista. Drugo tretiranje obaviti nakon 7 - 14 dana u istoj fenofazi korova. Ako se zbog neujednačenog nicanja šećerna repa nalazi u fazi kotiledona ne smiju se koristiti ove doze i ova rana primjena.; c)trokratno u količini od 1 l/ha + 1 l/ha + 1 l/ha (100 ml sredstva u 20 l vode na 1000 m2). Prvo tretiranje treba obaviti kada se većina korova nalazi u fazi kotiledona, a šećerna repa ima razvijena 2 prava lista. Ako je repa u fazi kotiledona ne smije se tretirati. Razmaci između tretiranja iznose 5 - 10 dana. Treće tretiranje obaviti samo ako je potrebno.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 11.11.2003.
Registracija važi do 15.7.2012.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 15.1.2014.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/03-01/209 11.11.200315.07.2012