Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Bellis

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti jabuka.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/289
Vlasnik registracije BASF SE
Adresa vlasnika rješenja Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen, Njemačka
Distributeri BASF Croatia d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 04.01.2008.
Registracija važi do 31.12.2023.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Boskalid 252 g/kg
Piraklostrobin 128 g/kg

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
- 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 7 dana za jabuke koje nakon berbe idu odmah na uskladištenje; 14 dana za jabuke koje idu odmah na tržište (u prodaju).
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti jabuka: uzročnika krastavosti plodova i za smanjenje pojave bolesti kod uskladištenja plodova. Primjeniti u vrijeme kada se očekuje pojava pojedinih bolesti. Sredstvo se smije primijeniti najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima od 10 dana.
Dodatne informacije: 0,08% iznosi 80 g sredstva u 100 l vode, odnosno 8 g sredstva u 10 l vode.

pepelnica
(Podosphaera leucotricha)
Primjena: Kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti jabuka: pepelnice i za smanjenje pojave bolesti kod uskladištenja plodova. Primjeniti u vrijeme kada se očekuje pojava pojedinih bolesti. Sredstvo se smije primijeniti najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima od 10 dana.
Dodatne informacije: 0,08% iznosi 80 g sredstva u 100 l vode, odnosno 8 g sredstva u 10 l vode.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H302 Štetno ako se proguta.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P264 Nakon uporabe temeljito oprati …
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P330 Isprati usta.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/06-01/289 04.01.2008. 31.12.2023.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/06-01/289 20.07.2012. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/12-01/330 31.12.2012. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/19 16.01.2014. -
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/19 28.03.2014. -