Baytan FS 150

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sistemični fungicid za vlažno tretiranje i suzbijanje bolesti koje se prenose sjemenom.
Registarski broj UP/I-320-20/97-01/221
Vlasnik registracije Bayer CropScience AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo
Način djelovanja stimulator rasta
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Triadimenol39855219-65-3150,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana načinom, količinom i vremenom primjene
smrdljiva snijet
(Tilletia spp.)
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 500-600 ml. Smanjuje rani napad Erysiphe graminis i Puccinia spp. nakon nicanja.

prašna snijet
(Ustilago tritici)
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 500-600 ml. Smanjuje rani napad Erysiphe graminis i Puccinia spp. nakon nicanja.

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurana načinom, količinom i vremenom primjene
prašna snijet
(Ustilago nuda)
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 500-600 ml. Smanjuje rani napad s Pyrenophora spp.,Erysiphe graminis i Puccinia spp. i Rhynchosporium secalis nakon nicanja.

tvrda snijet
(Ustilago hordei)
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 500-600 ml. Smanjuje rani napad s Pyrenophora spp.,Erysiphe graminis i Puccinia spp. i Rhynchosporium secalis nakon nicanja.

Zob
(Avena sativa)
Karenca: Osigurana načinom, količinom i vremenom primjene
prašna snijet
(Ustilago avenae)
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 500-600 ml.

Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: Osigurana načinom, količinom i vremenom primjene
stimuliranje rasta korjenovog sustava i dužinskog rasta klipova (veći broj redova zrna)Primjena: Na kukuruz djeluje kao stimulator rasta korjenove mase i dužinskog rasta klipova (veći broj redova zrna) isključivo u kombinaciji; 250 ml BAYTAN FS 150 + 200 g nekog fungicida s 80% TMTD na 100 kg sjemena.
Dodatne informacije: Sam BAYTAN FS 150 ne suzbija saprofite (Aspergilus spp., Penicillium spp.) i Fusarium graminearum.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 10.9.1997.
Registracija važi do 1.7.2013.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.1.2015.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/97-01/22110.09.199701.07.2013
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/97-01/221 15.09.2003
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/13-01/16028.06.2013