Baycor WP 25

Preventivni i kurativni sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti.

Proizvodu Baycor WP 25 je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.01.2015. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 25,00% Bitertanol
Datum registracije 04.05.2006.
Registracija vrijedi do 01.07.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.01.2015.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.01.2015.
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Bitertanol (25,00%)

Rabi se protiv šupljikavosti lista koštičavih voćaka i kozičavosti lista višnje. Prskati 2 - 3 puta. Učinkovit i protiv krastavosti plodova jabuke i kruške, kruškinog pikca, cerkospore š. repe. LD50 500. S.O. = III. Kare...