Basamid granulat

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sterilizator tla- fumigant. Dozvoljena je jedna primjena svake treće godine.
Registarski broj UP/I-320-20/97-01/251
Vlasnik registracije Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA
Distributeri Orchem d.o.o., ovlašteni uvoznik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva mikrogranule
Namjena sredstva fumigant
Područje primjene poljoprivreda, ostale površine
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Dazomet146533-74-4 970,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Povrtlarske kulture

Karenca: 42 dana, 24 sata provjetravati i ne ulaziti
cistolika nematoda
(Heterodera sp.)
Primjena: Najmanje 42 dana prije sjetve uz uvijet da temperatura tla ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti u tlo na dubinu od 15-20 cm. Djelovanje sredstva znatno se poboljšava prekrivanjem tretirane površine folijom nakon zalijevanjem i držanjem 5-7 dana. Nakon toga folija se ukloni i tlo rahli u cilju boljeg provjetravanja. Dazomet se u tlu razgrađuje u metilizotiocijanat. U alkalnim tlima ne treba ga koristiti jer se sporo razgrađuje (pH iznad 7,3).
Dodatne informacije: Dozvoljena je jedna primjena svake treće godine.

patogene gljive u tlu
Primjena: Primjenjuje se za dezinfekciju tla za rasad povrća u količini od 200-250 g/m^3 supstrata odnosno 40-50 g/m^2 ovisno o tipu tla. Ne djeluje na spore u mirovanju. Najmanje 42 dana prije sjetve uz uvijet da temperatura tla ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti u tlo na dubinu od 15-20 cm. Djelovanje sredstva znatno se poboljšava prekrivanjem tretirane površine folijom nakon zalijevanjem i držanjem 5-7 dana. Nakon toga folija se ukloni i tlo rahli u cilju boljeg provjetravanja. Dazomet se u tlu razgrađuje u metilizotiocijanat. U alkalnim tlima ne treba ga koristiti jer se sporo razgrađuje (pH iznad 7,3).
Dodatne informacije: Dozvoljena je jedna primjena svake treće godine.

jednogodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje jednogodišnjih korova u gredicaama u količini 200-250 g/m3 supstrata odnosno 40-50 g/m2 ovisno o tipu tla. Prije primjene sredstva potrebno je pripremiti tlo vlaženjem. Najmanje 42 dana prije sjetve uz uvijet da temperatura tla ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti u tlo na dubinu od 15-20 cm. Djelovanje sredstva znatno se poboljšava prekrivanjem tretirane površine folijom nakon zalijevanjem i držanjem 5-7 dana. Nakon toga folija se ukloni i tlo rahli u cilju boljeg provjetravanja. Dazomet se u tlu razgrađuje u metilizotiocijanat. U alkalnim tlima ne treba ga koristiti jer se sporo razgrađuje (pH iznad 7,3).
Dodatne informacije: Dozvoljena je jedna primjena svake treće godine.

Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: Utvrđuje se biotestom na fitotoksičnost; 24 sata provjetravati i ne ulaziti
patogene gljive u tlu
Primjena: Primjenjuje se za dezinfekciju tla za rasad duhana u količini od 200-250 g/m^3 supstrata odnosno 40-50 g/m^2 ovisno o tipu tla. Ne djeluje na spore u mirovanju. Najmanje 42 dana prije sjetve uz uvijet da temperatura tla ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti u tlo na dubinu od 15-20 cm. Djelovanje sredstva znatno se poboljšava prekrivanjem tretirane površine folijom nakon zalijevanjem i držanjem 5-7 dana. Nakon toga folija se ukloni i tlo rahli u cilju boljeg provjetravanja. Dazomet se u tlu razgrađuje u metilizotiocijanat. U alkalnim tlima ne treba ga koristiti jer se sporo razgrađuje (pH iznad 7,3).
Dodatne informacije: Dozvoljena je jedna primjena svake treće godine.

cistolika nematoda
(Heterodera sp.)
Primjena: Najmanje 42 dana prije sjetve uz uvijet da temperatura tla ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti u tlo na dubinu od 15-20 cm. Djelovanje sredstva znatno se poboljšava prekrivanjem tretirane površine folijom nakon zalijevanjem i držanjem 5-7 dana. Nakon toga folija se ukloni i tlo rahli u cilju boljeg provjetravanja. Dazomet se u tlu razgrađuje u metilizotiocijanat. U alkalnim tlima ne treba ga koristiti jer se sporo razgrađuje (pH iznad 7,3).
Dodatne informacije: Dozvoljena je jedna primjena svake treće godine.

jednogodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje jednogodišnjih korova u gredicaama u količini 200-250 g/m3 supstrata odnosno 40-50 g/m2 ovisno o tipu tla. Prije primjene sredstva potrebno je pripremiti tlo vlaženjem. Najmanje 42 dana prije sjetve uz uvijet da temperatura tla ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti u tlo na dubinu od 15-20 cm. Djelovanje sredstva znatno se poboljšava prekrivanjem tretirane površine folijom nakon zalijevanjem i držanjem 5-7 dana. Nakon toga folija se ukloni i tlo rahli u cilju boljeg provjetravanja. Dazomet se u tlu razgrađuje u metilizotiocijanat. U alkalnim tlima ne treba ga koristiti jer se sporo razgrađuje (pH iznad 7,3).
Dodatne informacije: Dozvoljena je jedna primjena svake treće godine.

Ukrasno bilje

Karenca: Utvrđuje se biotestim na fitotoksičnost; 24 sata provjetravati i ne ulaziti
cistolika nematoda
(Heterodera sp.)
Primjena: Najmanje 42 dana prije sjetve uz uvijet da temperatura tla ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti u tlo na dubinu od 15-20 cm. Djelovanje sredstva znatno se poboljšava prekrivanjem tretirane površine folijom nakon zalijevanjem i držanjem 5-7 dana. Nakon toga folija se ukloni i tlo rahli u cilju boljeg provjetravanja. Dazomet se u tlu razgrađuje u metilizotiocijanat. U alkalnim tlima ne treba ga koristiti jer se sporo razgrađuje (pH iznad 7,3).

patogene gljive u tlu
Primjena: Primjenjuje se za dezinfekciju tla za rasad ukrasnog bilja u količini od 200-250 g/m^3 supstrata odnosno 40-50 g/m^2 ovisno o tipu tla. Ne djeluje na spore u mirovanju. Najmanje 42 dana prije sjetve uz uvijet da temperatura tla ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti u tlo na dubinu od 15-20 cm. Djelovanje sredstva znatno se poboljšava prekrivanjem tretirane površine folijom nakon zalijevanjem i držanjem 5-7 dana. Nakon toga folija se ukloni i tlo rahli u cilju boljeg provjetravanja. Dazomet se u tlu razgrađuje u metilizotiocijanat. U alkalnim tlima ne treba ga koristiti jer se sporo razgrađuje (pH iznad 7,3).
Dodatne informacije: Dozvoljena je jedna primjena svake treće godine.

jednogodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje jednogodišnjih korova u gredicaama u količini 200-250 g/m3 supstrata odnosno 40-50 g/m2 ovisno o tipu tla. Prije primjene sredstva potrebno je pripremiti tlo vlaženjem. Najmanje 42 dana prije sjetve uz uvijet da temperatura tla ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti u tlo na dubinu od 15-20 cm. Djelovanje sredstva znatno se poboljšava prekrivanjem tretirane površine folijom nakon zalijevanjem i držanjem 5-7 dana. Nakon toga folija se ukloni i tlo rahli u cilju boljeg provjetravanja. Dazomet se u tlu razgrađuje u metilizotiocijanat. U alkalnim tlima ne treba ga koristiti jer se sporo razgrađuje (pH iznad 7,3).
Dodatne informacije: Dozvoljena je jedna primjena svake treće godine.

Šumsko bilje, miješano

Karenca: Utvrđuje se biotestom na fitotoksičnost; 24 sata provjetravati i ne ulaziti
jednogodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje jednogodišnjih korova u gredicaama u količini 200-250 g/m3 supstrata odnosno 40-50 g/m2 ovisno o tipu tla. Prije primjene sredstva potrebno je pripremiti tlo vlaženjem. Najmanje 42 dana prije sjetve uz uvijet da temperatura tla ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti u tlo na dubinu od 15-20 cm. Djelovanje sredstva znatno se poboljšava prekrivanjem tretirane površine folijom nakon zalijevanjem i držanjem 5-7 dana. Nakon toga folija se ukloni i tlo rahli u cilju boljeg provjetravanja. Dazomet se u tlu razgrađuje u metilizotiocijanat. U alkalnim tlima ne treba ga koristiti jer se sporo razgrađuje (pH iznad 7,3).

cistolika nematoda
(Heterodera sp.)
Primjena: Najmanje 42 dana prije sjetve uz uvijet da temperatura tla ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti u tlo na dubinu od 15-20 cm. Djelovanje sredstva znatno se poboljšava prekrivanjem tretirane površine folijom nakon zalijevanjem i držanjem 5-7 dana. Nakon toga folija se ukloni i tlo rahli u cilju boljeg provjetravanja. Dazomet se u tlu razgrađuje u metilizotiocijanat. U alkalnim tlima ne treba ga koristiti jer se sporo razgrađuje (pH iznad 7,3).
Dodatne informacije: Dozvoljena je jedna primjena svake treće godine.

patogene gljive u tlu
Primjena: Primjenjuje se za dezinfekciju tla šumskog rasada u količini od 200-250 g/m^3 supstrata odnosno 40-50 g/m^2 ovisno o tipu tla. Ne djeluje na spore u mirovanju. Najmanje 42 dana prije sjetve uz uvijet da temperatura tla ne smije biti niža od 8°C. Poslije površinske primjene, sredstvo se treba odmah unijeti u tlo na dubinu od 15-20 cm. Djelovanje sredstva znatno se poboljšava prekrivanjem tretirane površine folijom nakon zalijevanjem i držanjem 5-7 dana. Nakon toga folija se ukloni i tlo rahli u cilju boljeg provjetravanja. Dazomet se u tlu razgrađuje u metilizotiocijanat. U alkalnim tlima ne treba ga koristiti jer se sporo razgrađuje (pH iznad 7,3).
Dodatne informacije: Dozvoljena je jedna primjena svake treće godine.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H315Nadražuje kožu.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P262Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P284Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 19.1.1998.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/97-01/25119.01.199831.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/97-01/251 27.01.1999
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/97-01/251 13.06.2005
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/97-01/251 23.06.2006
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/4128.01.2014
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/15-01/36717.08.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/48826.11.2015