Bakreni Antracol WP 63

Kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje plamenjača i koncentrične crne pjegavosti lišća.

Proizvodu Bakreni Antracol WP 63 je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.01.2015. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 45,50% Propineb , 17,50% Kombinacije bakra i organskih fungicida
Datum registracije 17.02.2005.
Registracija vrijedi do 01.07.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.01.2015.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.01.2015.
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Propineb (45,50%)

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Koristi se protiv plamenjače vinove loze, krumpira, rajčice i duhana, fitoftore, fuzikladija i drugih bolesti. LD50 8500 S.O. = III. K - 14 rajčica u polju i zašt...

Kombinacije bakra i organskih fungicida (17,50%)