Axall Super

Kombinirani herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu bez leguminoza kao podusjeva.

Proizvodu Axall Super je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.07.2014. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 51,20% Mekoprop = MCPP, MCPP – P , 15,50% Bromoksinil , 15,00% Joksinil
Datum registracije 16.04.1999.
Registracija vrijedi do 01.01.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.07.2014.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2014.
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Mekoprop = MCPP, MCPP – P (51,20%)

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene stanice, sintezu bjelanjčevina i disanje. LD50 930. S.O. = III. Karenca – 28 dana za livade i pašnjake (za ispašu), OVP za žitarice...

Bromoksinil (15,50%)

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze, svojstvena svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Fitotoksičan kada se primjenjuje s uljem i na višim temperaturama od 22 0C ili u v...

Joksinil (15,00%)

Herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu.