Avi WG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sistemični preventivni i kurativni fungicid.
Registarski broj UP/I-320-20/04-01/199
Vlasnik registracije PROBELTE S.A.
Distributeri FITO PROMET d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Fosetil38415845-66-6800,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 4 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Primjenjuje se u razmacima 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: (25-37 g sredstva u 10 l vode) odnosno 2,5-3,7 kg/ha (250-370 g sredstva u 100 l vode na 1000 m^2)

Bundeva
(Cucurbita maxima)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Primjenjuje se u razmacima 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: (25-37 g sredstva u 10 l vode) odnosno 2,5-3,7 kg/ha (250-370 g sredstva u 100 l vode na 1000 m^2)

Lubenica
(Citrullus lanatus)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Primjenjuje se u razmacima 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: (25-37 g sredstva u 10 l vode) odnosno 2,5-3,7 kg/ha (250-370 g sredstva u 100 l vode na 1000 m^2)

Dinja
(Cucumis melo)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: Primjenjuje se u razmacima 7-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: (25-37 g sredstva u 10 l vode) odnosno 2,5-3,7 kg/ha (250-370 g sredstva u 100 l vode na 1000 m^2)

Salata glavatica
(Lactuca sativa var. capitata)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Bremia lactucae)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u razmacima od 10-12 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Samo u uzgoju slata glavatica (ostaci u lisnatim sortama su znatno viši). (250-370 g sredstva u 100 l vode)

Hmelj
(Humulus lupulus)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora humuli)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u razmacima od 14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Primjenjuje se za sprečavanje primarnih infekcija odnosno u koncentraciji od 0,25% (250 g sredstva u 100 l vode)za sprečavanje sekundarnih infekcija.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P310Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …

Važni datumi

Datum registracije 13.1.2005.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/04-01/19913.01.200531.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/19922.11.2012
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/19920.09.2013
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1716.01.2014