Auxiger LG

Proizvod Auxiger LG više nije na popisu i nije aktivan.

Količina djelatne tvari u % 0,02% Amid naftil octene kiseline (NAD) , 0,01% Naftil octena kiselina (NAA)
Datum registracije -
Registracija vrijedi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Ugrenović d.o.o.
Distributeri -

Aktivne tvari