Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

ARNOLD

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ARNOLD je herbicid namijenjen suzbijanju uskolisnih i širokolisnih korova u ozimim žitaricama.
Registarski broj UP/I-320-20/20-03/44
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Adresa vlasnika rješenja Prime Business Park , Dashrathlal Joshi Road , Vile Parle (West) Mumbai - 400056 , Mumbai - 400056 , Indija
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja zemljišno
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 10.05.2022.
Registracija važi do 31.10.2023.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Flufenacet 400 g/l
Diflufenikan 200 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
Coex HDPE/PA 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH 100 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
COEX HDPE/EVOH 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 100 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 100 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji uskolisni korovi
Primjena: odmah nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja 3 lista (BBCH 10-13) u količini 0,6 L/ha.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: odmah nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja 3 lista (BBCH 10-13) u količini 0,6 L/ha.
Ozima raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji uskolisni korovi
Primjena: odmah nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja 3 lista (BBCH 10-13) u količini 0,6 L/ha.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: odmah nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja 3 lista (BBCH 10-13) u količini 0,6 L/ha.
Pir, ozimi
(Triticum spelta)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji uskolisni korovi
Primjena: odmah nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja 3 lista (BBCH 10-13) u količini 0,6 L/ha.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: odmah nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja 3 lista (BBCH 10-13) u količini 0,6 L/ha.
Pšenoraž, ozima
(Triticale (x Triticale))
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji uskolisni korovi
Primjena: odmah nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja 3 lista (BBCH 10-13) u količini 0,6 L/ha.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: odmah nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja 3 lista (BBCH 10-13) u količini 0,6 L/ha.
Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji uskolisni korovi
Primjena: odmah nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja 3 lista (BBCH 10-13) u količini 0,6 L/ha.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: odmah nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja 3 lista (BBCH 10-13) u količini 0,6 L/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H302 Štetno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H373 Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P312 U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1 Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 2 Zbog zaštite podzemnih voda/vodenih organizama ne upotrebljavati na (navodi se tip tla ili drugi posebni uvjeti) tlu.
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/20-03/44 10.05.2022. 31.10.2023.