Antracol WP 70

Fungicid preventivnog djelovanja za suzbijanje kod vinove loze, duhana, hmelja, jabuke, kruške, rajčice, krumpira, luka i tulipana.

Proizvodu Antracol WP 70 je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.04.2014. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 70,00% Propineb
Datum registracije 24.04.1998.
Registracija vrijedi do 01.10.2012.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.04.2014.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.04.2014.
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Propineb (70,00%)

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Koristi se protiv plamenjače vinove loze, krumpira, rajčice i duhana, fitoftore, fuzikladija i drugih bolesti. LD50 8500 S.O. = III. K - 14 rajčica u polju i zašt...