Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Antracol WG 70

Proizvodu Antracol WG 70 je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 22.06.2019. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ANTRACOL WG 70 je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/09-01/480
Vlasnik registracije BAYER AG
Adresa vlasnika rješenja Kaiser–Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Njemačka, Njemačka
Distributeri -

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene povrćarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva raspršivanje atomizerima, prskanje

Važni datumi

Datum registracije 16.11.2012.
Registracija važi do 22.06.2018.
Datum isteka za prodaju zaliha 22.12.2018.
Datum isteka za korištenje zaliha 22.06.2019.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Propineb 700 g/kg

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
PET/Al/PE 25 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
kutija: papir i tripleks vrećica: PET/Al/PE 200 g Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
kutija: papir i tripleks vrećica: PET/Al/PE 1 kg Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 7 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: U koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke. Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše četiri puta u vrijeme vegetacije.

antraknoza
(Colletotrichum lagenarium)
Primjena: U koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke. Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše četiri puta u vrijeme vegetacije.
Lubenica
(Citrullus lanatus)
Karenca: 7 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: U koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke. Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše četiri puta u vrijeme vegetacije.

antraknoza
(Colletotrichum lagenarium)
Primjena: U koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke. Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše četiri puta u vrijeme vegetacije.
Dinja
(Cucumis melo)
Karenca: 7 dana
plamenjača
(Pseudoperonospora cubensis)
Primjena: U koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke. Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše četiri puta u vrijeme vegetacije.

antraknoza
(Colletotrichum lagenarium)
Primjena: U koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke. Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše četiri puta u vrijeme vegetacije.
Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: U količini 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2), uz utrošak vode 400 - 600 l/ha. Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše tri puta u vrijeme vegetacije. Prvi puta se tretira kada usjev zatvori redove.

koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: U količini 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2), uz utrošak vode 400 - 600 l/ha. Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše tri puta u vrijeme vegetacije. Prvi puta se tretira kada usjev zatvori redove.
Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 56 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: U koncentraciji 0,2% (20 g na 10 l vode), odnosno u količini 2 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje prije cvatnje. Na istoj površini, sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta u vrijeme vegetacije.
Dodatne informacije: Na vinskim i stolnim sortama.

crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: U koncentraciji 0,2% (20 g na 10 l vode), odnosno u količini 2 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje prije cvatnje. Na istoj površini, sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta u vrijeme vegetacije.
Dodatne informacije: Na vinskim i stolnim sortama.
Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 28 dana
krastavosti
(Venturia spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,2% (20 g na 10 l vode), odnosno u količini 2 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje prije cvatnje. Na istoj površini, sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta u vrijeme vegetacije.
Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 28 dana
krastavosti
(Venturia spp.)
Primjena: U koncentraciji 0,2% (20 g na 10 l vode), odnosno u količini 2 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje prije cvatnje. Na istoj površini, sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta u vrijeme vegetacije.
Rajčica (na otvorenom)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: U koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke. Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše četiri puta u vrijeme vegetacije.

koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: U koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke. Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše četiri puta u vrijeme vegetacije.
Rajčica (u zaštićenom prostoru)
(Lycopersicon esculentum)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: U koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke. Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše četiri puta u vrijeme vegetacije.

koncentrična pjegavost
(Alternaria solani)
Primjena: U koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke. Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše četiri puta u vrijeme vegetacije.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H373 Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/09-01/480 16.11.2012. 22.06.2018.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/480 13.02.2017. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/09-01/480 22.02.2017. -
Ukidanje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/09-01/480 27.03.2018. -

Primjena na kulture