Antracol WG 70

ANTRACOL WG 70 je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.

Proizvodu Antracol WG 70 je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 29.05.2018. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 70,00% Propineb
Datum registracije 16.11.2012.
Registracija vrijedi do 22.06.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha 22.12.2018.
Krajnji rok za primjenu zaliha 29.05.2018.
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Propineb (70,00%)

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Koristi se protiv plamenjače vinove loze, krumpira, rajčice i duhana, fitoftore, fuzikladija i drugih bolesti. LD50 8500 S.O. = III. K - 14 rajčica u polju i zašt...