Antak

ANTAK je regulator rasta koji se koristi za uklanjanje zaperaka na duhanu.
Količina djelatne tvari u % 68,50% 1-dekanol
Datum registracije 05.06.2017.
Registracija vrijedi do 31.05.2022.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Kreglinger Europe N.V.
Distributeri -

Aktivne tvari

1-dekanol (68,50%)

Regulator rasta za sprječavanje rasta zaperaka duhana.