Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Amistar 250 SC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Fungicid sistemičnog i translaminarnog djelovanja za preventivno suzbijanje biljnih bolesti na pšenici, ječmu, raži, pšenoraži i šećernoj repi.
Registarski broj UP/I-320-20/08-01/99
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Adresa vlasnika rješenja Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švicarska
Distributeri Syngenta Agro d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 29.06.2009.
Registracija važi do 31.12.2025.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Azoksistrobin 250 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
HDPE 1 l Profesionalna
PET 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 35 dana
mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Primjena: Od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59. Prva primjena u razvojnom stadiju BBCH 32/39, druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 49/51.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 200-300 l/ha.

smeđa hrđa
(Puccinia hordei)
Primjena: Od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59. Prva primjena u razvojnom stadiju BBCH 32/39, druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 49/51.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 200-300 l/ha.

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Primjena: Od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59. Prva primjena u razvojnom stadiju BBCH 32/39, druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 49/51.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 200-300 l/ha.

pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: Od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59. Prva primjena u razvojnom stadiju BBCH 32/39, druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 49/51.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 200-300 l/ha.
Raž
(Secale cereale)
Karenca: 35 dana
pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: Od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59. Prva primjena u razvojnom stadiju BBCH 32/39, druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 51/55.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 200-300 l/ha.

smeđa hrđa
(Puccinia recondita)
Primjena: Od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59. Prva primjena u razvojnom stadiju BBCH 32/39, druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 51/55.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 200-300 l/ha.

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Primjena: Od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59. Prva primjena u razvojnom stadiju BBCH 32/39, druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 51/55.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 200-300 l/ha.
Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: 35 dana
siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Primjena: Od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59. Prva primjena u razvojnom stadiju BBCH 32/39, druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 51/55.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 200-300 l/ha.
Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 35 dana
pjegavost lista
(Cercospora beticola)
Primjena: Od nastanka infekcije. Ako je potrebno drugo tretiranje se može provesti 14 do 28 dana.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 35 dana
pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Primjena: Od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59. Prva primjena u razvojnom stadiju BBCH 32/39, druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 51/55.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 200-300 l/ha.

žuto-smeđa pjegavost lista
(Pyrenophora tritici-repentis)
Primjena: Od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59. Prva primjena u razvojnom stadiju BBCH 32/39, druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 51/55.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 200-300 l/ha.

smeđa pjegavost lista
(Septoria tritici = Zymoseptoria tritici = Mycosphaerella graminicola)
Primjena: Od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59. Prva primjena u razvojnom stadiju BBCH 32/39, druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 51/55.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 200-300 l/ha.

smeđa hrđa
(Puccinia recondita)
Primjena: Od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59. Prva primjena u razvojnom stadiju BBCH 32/39, druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 51/55.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 200-300 l/ha.

žuta hrđa
(Puccinia striiformis)
Primjena: Od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59. Prva primjena u razvojnom stadiju BBCH 32/39, druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 51/55.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 200-300 l/ha.

smeđa pjegavost lista i pljevica
(Stagonospora nodorum = Septoria nodorum)
Primjena: Od nastanka infekcije do razvojnog stadija BBCH 59. Prva primjena u razvojnom stadiju BBCH 32/39, druga primjena u razvojnom stadiju BBCH 51/55.
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 200-300 l/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H332 Štetno ako se udiše.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P271 Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
P304 + P340 + P312 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1 Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/08-01/99 19.06.2009. 31.12.2025.
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjene UP/I-320-20/11-01/120 30.06.2011. -
Izmjena dozvole za male kulture/male namjene UP/I-320-20/11-01/120 01.06.2012. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/99 22.01.2013. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/99 28.05.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/99 27.11.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/99 27.11.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/99 04.01.2023. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/08-01/99 13.02.2024. -

Primjena na kulture