Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Alister New

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ALISTER NEW je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/521
Vlasnik registracije BAYER AG
Adresa vlasnika rješenja Kaiser–Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Njemačka, Njemačka
Distributeri Bayer d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva uljni koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 28.09.2016.
Registracija važi do 31.12.2024.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Diflufenikan 120 g/l
Jodosulfuron 7.5 g/l
Mesosulfuron 9 g/l
Mefenpir 27 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
HDPE/EVOH 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH 300 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH 3 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/PA 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/PA 300 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/PA 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/PA 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/PA 3 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/PA 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE/PA 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 l/ha u stadijima razvoja kulture od tri razvijena lista do završetka busanja (BBCH 13-29). Utrošak vode: 200 - 400 l/ha Dobro suzbija sljedeće korove: vlasnjače (Poa spp.), poljska gorušica (Sinapis arvensis), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), obična slakoperka (Apera spica-venti), prava kamilica (Matricaria chamomilla), poljska vrkutka (Aphanes arvensis), ljuljevi (Lolium spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), srednja mišjakinja (Stellaria media), pačja trava (Juncus bufonius).
Dodatne informacije: Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: Ako se sredstvo primjenjuje u proljeće u vrijeme busanja pšenice (BBCH 20-29), primijeniti jedanput godišnje. Ako se primjenjuje u jesen (3 - 9 listova (BBCH 13-19) pšenice), primijeniti jedanput u dvije godine.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H315 Nadražuje kožu.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/15-01/521 28.09.2016. 31.12.2024.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/521 20.02.2017. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/521 29.10.2019. -
Proširenje registracije sredstva za male namjene UP/I-320-20/15-01/521 07.09.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-UP/I-320-20/15-01/521 17.02.2022. -