Alister New

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ALISTER NEW je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/521
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva uljni koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE/PA250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA300,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA3,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH300,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH3,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/EVOH10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Jodosulfuron634 (aktivna tvar) 634.501 (jodosulfuronmetilnatrijeva sol) 185119-76-0 (aktivna tvar) 144550-36-7(jodosulfuronmetilnatrijeva sol) 7,50 g/lec.europa.eu
Mesosulfuron441400852-66-6 (aktivna tvar); 208465-21-8 (mesosulfuron-metil)9,00 g/lec.europa.eu
Diflufenikan46283164-33-4120,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 1 l/ha u stadijima razvoja kulture od tri razvijena lista do završetka busanja (BBCH 13-29). Utrošak vode: 200 - 400 l/ha Dobro suzbija sljedeće korove: vlasnjače (Poa spp.), poljska gorušica (Sinapis arvensis), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), obična slakoperka (Apera spica-venti), prava kamilica (Matricaria chamomilla), poljska vrkutka (Aphanes arvensis), ljuljevi (Lolium spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), srednja mišjakinja (Stellaria media), pačja trava (Juncus bufonius).
Dodatne informacije: Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: Ako se sredstvo primjenjuje u proljeće u vrijeme busanja pšenice (BBCH 20-29), primijeniti jedanput godišnje. Ako se primjenjuje u jesen (3 - 9 listova (BBCH 13-19) pšenice), primijeniti jedanput u dvije godine.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H315Nadražuje kožu.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 28.9.2016.
Registracija važi do 31.12.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/52128.09.201631.12.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/52120.02.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/52129.10.2019