Alister grande

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ALISTER GRANDE je kombinirano herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimoj pšenoraži.
Registarski broj UP/I-320-20/12-01/04
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva uljni koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE/EVOH1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Jodosulfuron634 (aktivna tvar) 634.501 (jodosulfuronmetilnatrijeva sol) 185119-76-0 (aktivna tvar) 144550-36-7(jodosulfuronmetilnatrijeva sol) 4,50 g/lec.europa.eu
Mesosulfuron441400852-66-6 (aktivna tvar); 208465-21-8 (mesosulfuron-metil)6,00 g/lec.europa.eu
Diflufenikan46283164-33-4180,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u jesen ili u proljeće. Jesenska primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2 – 4 lista kulture (BBCH 12 - 14) u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (2 – 4 l vode na 100 m2). Proljetna primjena: Primjenjuje se do kraja busanja kulture (do BBCH 29) u količini 0,8 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (2 – 4 l vode na 100 m2). ALISTER GRANDE učinkovito djeluje na jednogodišnje uskolisne i jednogodišnje širokolisne korove kao što su: samonikla uljana repica (Brassica napus), obična rusomača (Capsella bursa pastoris), bijela loboda (Chenopodium album), broćika (Galium aparine), mrtve koprive (Lamium sp.), kamilice (Matricaria sp.), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavice (Veronica sp.), poljska ljubica (Viola arvensis), obična slakoperka (Apera spica-venti).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo ALISTER GRANDE ne smije se primijeniti na usjev pod stresom (preniske temperature, oštećeni usjev, gubitak turgora u slučaju suše i dr). Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u jesen ili u proljeće. Jesenska primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2 – 4 lista kulture (BBCH 12 - 14) u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (2 – 4 l vode na 100 m2). Proljetna primjena: Primjenjuje se do kraja busanja kulture (do BBCH 29) u količini 0,8 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (2 – 4 l vode na 100 m2). ALISTER GRANDE učinkovito djeluje na jednogodišnje uskolisne i jednogodišnje širokolisne korove kao što su: samonikla uljana repica (Brassica napus), obična rusomača (Capsella bursa pastoris), bijela loboda (Chenopodium album), broćika (Galium aparine), mrtve koprive (Lamium sp.), kamilice (Matricaria sp.), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavice (Veronica sp.), poljska ljubica (Viola arvensis), obična slakoperka (Apera spica-venti).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo ALISTER GRANDE ne smije se primijeniti na usjev pod stresom (preniske temperature, oštećeni usjev, gubitak turgora u slučaju suše i dr). Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Pšenoraž, ozima
(Triticale (x Triticale))
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u jesen ili u proljeće. Jesenska primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2 – 4 lista kulture (BBCH 12 - 14) u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (2 – 4 l vode na 100 m2). Proljetna primjena: Primjenjuje se do kraja busanja kulture (do BBCH 29) u količini 0,8 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (2 – 4 l vode na 100 m2). ALISTER GRANDE učinkovito djeluje na jednogodišnje uskolisne i jednogodišnje širokolisne korove kao što su: samonikla uljana repica (Brassica napus), obična rusomača (Capsella bursa pastoris), bijela loboda (Chenopodium album), broćika (Galium aparine), mrtve koprive (Lamium sp.), kamilice (Matricaria sp.), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavice (Veronica sp.), poljska ljubica (Viola arvensis), obična slakoperka (Apera spica-venti).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo ALISTER GRANDE ne smije se primijeniti na usjev pod stresom (preniske temperature, oštećeni usjev, gubitak turgora u slučaju suše i dr). Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u jesen ili u proljeće. Jesenska primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2 – 4 lista kulture (BBCH 12 - 14) u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (2 – 4 l vode na 100 m2). Proljetna primjena: Primjenjuje se do kraja busanja kulture (do BBCH 29) u količini 0,8 l/ha uz utrošak vode 200 – 400 l/ha (2 – 4 l vode na 100 m2). ALISTER GRANDE učinkovito djeluje na jednogodišnje uskolisne i jednogodišnje širokolisne korove kao što su: samonikla uljana repica (Brassica napus), obična rusomača (Capsella bursa pastoris), bijela loboda (Chenopodium album), broćika (Galium aparine), mrtve koprive (Lamium sp.), kamilice (Matricaria sp.), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavice (Veronica sp.), poljska ljubica (Viola arvensis), obična slakoperka (Apera spica-venti).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo ALISTER GRANDE ne smije se primijeniti na usjev pod stresom (preniske temperature, oštećeni usjev, gubitak turgora u slučaju suše i dr). Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H315Nadražuje kožu.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P309 + P311U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 3.4.2014.
Registracija važi do 31.3.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha 30.9.2018.
Krajnji rok za primjenu zaliha 30.9.2019.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/12-01/0403.04.201431.03.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/0413.04.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/0421.02.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/0412.02.2018