Alister grande

ALISTER GRANDE je kombinirano herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimoj pšenoraži.

Proizvodu Alister grande je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 29.05.2018. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 0,45% Jodosulfuron , 0,60% Mesosulfuron , 18,00% Diflufenikan , 2,70% Mefenpir dietil
Datum registracije 03.04.2014.
Registracija vrijedi do 31.03.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha 30.09.2018.
Krajnji rok za primjenu zaliha 29.05.2018.
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Jodosulfuron (0,45%)

Sulfonilureja herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u pšenici, ječmu i kukuruzu, raži i pšeno-raži. Kao i druge d.t. iz ove skupine u korovnim biljkama izaziva inhibiciju sinteze...

Mesosulfuron (0,60%)

Herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimoj pšenoraži.

Diflufenikan (18,00%)

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima fiton desaturaze (PDS) odgovornog za sintezu karotenoida. Selektivni pripravak kontaktnog i rezidualnog djelovanja, namijenjen suzbijanju širokolisnih i nekih uskolisnih korova u p...

Mefenpir dietil (2,70%)