Akris

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani herbicid za suzbijanje jednohodišnjih (sjemenskih) uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/286
Vlasnik registracije BASF SE
Distributeri BASF Croatia d.o.o., zastupnik
Stari naziv sredstva AKRIS

Dodatni podaci

Formulacija sredstva suspo-emulzija
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Dimetenamid-p638163515-14-8280,00 g/lec.europa.eu
Terbutilazin2345915-41-3250,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo se može primjeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3 lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova.Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3 - 4 l/ha (300 - 400 ml na 1000 m2) prije nicanja i 3 - 3,5 l/ha (300 - 350 ml na 1000 m2) nakon nicanja i to: a) u sušnim aridnim područjima (s prosječno manje od 750 mm oborina godišnje), u količini od 3 l/ha (300 ml na 1000 m2). b) u vlažnim (humidnim) područjima (s više od 750 mm oborina godišnje) u količini: 3 l/ha (300 ml na 1000 m2) na lakšim tlima; 3,5 l/ha (350 ml na 1000 m2) na srednje teškim tlima, 4 l/ha (400 ml na 1000 m2), samo prije nicanja, na teškim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha vode (20 - 40 l na 1000 m2). Kod primjene nakon nicanja sredstvo je manje djelotvorno nego kod primjene prije nicanja, posebno na travne korove muharike i divlje proso, kao i kada su korovi u suši. Ne preporučuje se primjena na površinama na kojima je došlo do rezistentnosti nekih korova na triazine (bijela loboda, ambrozija, šćir). Suzbija obični koštan(Echinochloa crus-galli), muhar(Setaria spp.),divlje proso(Panicum spp.), običnu svračicu(Digitaria sanguinalis), šćir(Amaranthus spp.), bijelu lobodu(Chenopodium album), veliki dvornik(Polygonum persicaria), pelinolisna ambrozija(Ambrosia elatior) i dr.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Sredstvo se može primjeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3 lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova.Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3 - 4 l/ha (300 - 400 ml na 1000 m2) prije nicanja i 3 - 3,5 l/ha (300 - 350 ml na 1000 m2) nakon nicanja i to: a) u sušnim aridnim područjima (s prosječno manje od 750 mm oborina godišnje), u količini od 3 l/ha (300 ml na 1000 m2). b) u vlažnim (humidnim) područjima (s više od 750 mm oborina godišnje) u količini: 3 l/ha (300 ml na 1000 m2) na lakšim tlima; 3,5 l/ha (350 ml na 1000 m2) na srednje teškim tlima, 4 l/ha (400 ml na 1000 m2), samo prije nicanja, na teškim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha vode (20 - 40 l na 1000 m2). Kod primjene nakon nicanja sredstvo je manje djelotvorno nego kod primjene prije nicanja, posebno na travne korove muharike i divlje proso, kao i kada su korovi u suši. Ne preporučuje se primjena na površinama na kojima je došlo do rezistentnosti nekih korova na triazine (bijela loboda, ambrozija, šćir). Suzbija obični koštan(Echinochloa crus-galli), muhar(Setaria spp.),divlje proso(Panicum spp.), običnu svračicu(Digitaria sanguinalis), šćir(Amaranthus spp.), bijelu lobodu(Chenopodium album), veliki dvornik(Polygonum persicaria), pelinolisna ambrozija(Ambrosia elatior) i dr.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: Silažni kukuruz se smije žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana)
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Sredstvo se može primjeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3 lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova.Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3 - 4 l/ha (300 - 400 ml na 1000 m2) prije nicanja i 3 - 3,5 l/ha (300 - 350 ml na 1000 m2) nakon nicanja i to: a) u sušnim aridnim područjima (s prosječno manje od 750 mm oborina godišnje), u količini od 3 l/ha (300 ml na 1000 m2). b) u vlažnim (humidnim) područjima (s više od 750 mm oborina godišnje) u količini: 3 l/ha (300 ml na 1000 m2) na lakšim tlima; 3,5 l/ha (350 ml na 1000 m2) na srednje teškim tlima, 4 l/ha (400 ml na 1000 m2), samo prije nicanja, na teškim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha vode (20 - 40 l na 1000 m2). Kod primjene nakon nicanja sredstvo je manje djelotvorno nego kod primjene prije nicanja, posebno na travne korove muharike i divlje proso, kao i kada su korovi u suši. Ne preporučuje se primjena na površinama na kojima je došlo do rezistentnosti nekih korova na triazine (bijela loboda, ambrozija, šćir). Suzbija obični koštan(Echinochloa crus-galli), muhar(Setaria spp.),divlje proso(Panicum spp.), običnu svračicu(Digitaria sanguinalis), šćir(Amaranthus spp.), bijelu lobodu(Chenopodium album), veliki dvornik(Polygonum persicaria), pelinolisna ambrozija(Ambrosia elatior) i dr.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Sredstvo se može primjeniti nakon sjetve a prije nicanja kukuruza, ili poslije nicanja do 3 lista kukuruza, a prije ili u nicanju korova.Ovisno o tipu tla i količini oborina primjenjuje se u količini 3 - 4 l/ha (300 - 400 ml na 1000 m2) prije nicanja i 3 - 3,5 l/ha (300 - 350 ml na 1000 m2) nakon nicanja i to: a) u sušnim aridnim područjima (s prosječno manje od 750 mm oborina godišnje), u količini od 3 l/ha (300 ml na 1000 m2). b) u vlažnim (humidnim) područjima (s više od 750 mm oborina godišnje) u količini: 3 l/ha (300 ml na 1000 m2) na lakšim tlima; 3,5 l/ha (350 ml na 1000 m2) na srednje teškim tlima, 4 l/ha (400 ml na 1000 m2), samo prije nicanja, na teškim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha vode (20 - 40 l na 1000 m2). Kod primjene nakon nicanja sredstvo je manje djelotvorno nego kod primjene prije nicanja, posebno na travne korove muharike i divlje proso, kao i kada su korovi u suši. Ne preporučuje se primjena na površinama na kojima je došlo do rezistentnosti nekih korova na triazine (bijela loboda, ambrozija, šćir). Suzbija obični koštan(Echinochloa crus-galli), muhar(Setaria spp.),divlje proso(Panicum spp.), običnu svračicu(Digitaria sanguinalis), šćir(Amaranthus spp.), bijelu lobodu(Chenopodium album), veliki dvornik(Polygonum persicaria), pelinolisna ambrozija(Ambrosia elatior) i dr.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P264Nakon uporabe temeljito oprati …
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P272Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P330 + P331AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 27.11.2007.
Registracija važi do 27.12.2017.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 27.12.2017.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1916.01.2014
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1928.03.2014