Afalon disperzija

Herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti nekim jednogodišnjim travnim korovima u krumpiru, peršinu, mrkvi, soji i suncokretu.

Proizvodu Afalon disperzija je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 29.05.2018. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Obavještavamo korisnike da će sredstvu uskoro biti ukinuta registracija te da će početi teći rok za prodaju zaliha.

Količina djelatne tvari u % 45,00% Linuron
Datum registracije 16.06.2011.
Registracija vrijedi do 03.06.2017.
Krajnji rok za prodaju zaliha 03.12.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 29.05.2018.
Proizvodi Agan
Distributeri

Aktivne tvari

Linuron (45,00%)

U slučaju većih padalina nakon primjene moguće fitotoksićne pojave na klijancima budući je samo « prostorno « selektivan ! Zemljišni i folijarni (u manjoj mjeri) pripravak za suzbijanje širokolisnih korova u: kukuruzu, s...