Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Adengo

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ADENGO je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i jednogodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.
Registarski broj UP/I-320-20/13-01/379
Vlasnik registracije BAYER AG
Adresa vlasnika rješenja Kaiser–Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Njemačka, Njemačka
Distributeri Bayer d.o.o.
Bayer d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja zemljišno
Upotreba sredstva prskanje leđnim prskalicama, širom, prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 14.04.2015.
Registracija važi do 01.08.2024.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Izoksaflutol 225 g/l
Tienkarbazon-metil 90 g/l
Ciprosulfamid 157.1 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
Coex (HDPE/EVOH) 50 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 50 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 200 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 250 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: U količini 0,44 l/ha uz utrošak vode 200 - 400 l/ha. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) ili nakon nicanja kulture do stadija razvoja 3 lista kukuruza (post-em, BBCH 00 - 13). Sredstvo učinkovito suzbija: lobodu običnu (Atriplex patula), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), lobode (Chenopodium spp.), običnu konicu (Galinsoga parviflora), kamilice (Matricaria spp.), potočnicu (Myosotis sp.), veliki dvornik (Polygonum persicaria), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), srednju mišjakinju (Stellaria media), zeleni muhar (Setaria viridis), divlju zob (Avena fatua), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), običnu svračicu (Digitaria sanguinalis), poljsku ljubicu (Viola arvensis), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) i koštan (Echinochloa crus-galli). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje širom traktorskim i leđnim prskalicama

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 0,44 l/ha uz utrošak vode 200 - 400 l/ha. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) ili nakon nicanja kulture do stadija razvoja 3 lista kukuruza (post-em, BBCH 00 - 13). Sredstvo učinkovito suzbija: lobodu običnu (Atriplex patula), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), lobode (Chenopodium spp.), običnu konicu (Galinsoga parviflora), kamilice (Matricaria spp.), potočnicu (Myosotis sp.), veliki dvornik (Polygonum persicaria), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), srednju mišjakinju (Stellaria media), zeleni muhar (Setaria viridis), divlju zob (Avena fatua), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), običnu svračicu (Digitaria sanguinalis), poljsku ljubicu (Viola arvensis), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) i koštan (Echinochloa crus-galli). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje širom traktorskim i leđnim prskalicama
Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 0,44 l/ha uz utrošak vode 200 - 400 l/ha. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) ili nakon nicanja kulture do stadija razvoja 3 lista kukuruza (post-em, BBCH 00 - 13). Sredstvo učinkovito suzbija: lobodu običnu (Atriplex patula), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), lobode (Chenopodium spp.), običnu konicu (Galinsoga parviflora), kamilice (Matricaria spp.), potočnicu (Myosotis sp.), veliki dvornik (Polygonum persicaria), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), srednju mišjakinju (Stellaria media), zeleni muhar (Setaria viridis), divlju zob (Avena fatua), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), običnu svračicu (Digitaria sanguinalis), poljsku ljubicu (Viola arvensis), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) i koštan (Echinochloa crus-galli). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje širom traktorskim i leđnim prskalicama
Dodatne informacije: Kukuruz za silažu ne smije se silirati prije faze mliječne zriobe.

jednogodišnji travni korovi
Primjena: U količini 0,44 l/ha uz utrošak vode 200 - 400 l/ha. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) ili nakon nicanja kulture do stadija razvoja 3 lista kukuruza (post-em, BBCH 00 - 13). Sredstvo učinkovito suzbija: lobodu običnu (Atriplex patula), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), lobode (Chenopodium spp.), običnu konicu (Galinsoga parviflora), kamilice (Matricaria spp.), potočnicu (Myosotis sp.), veliki dvornik (Polygonum persicaria), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), srednju mišjakinju (Stellaria media), zeleni muhar (Setaria viridis), divlju zob (Avena fatua), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), običnu svračicu (Digitaria sanguinalis), poljsku ljubicu (Viola arvensis), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) i koštan (Echinochloa crus-galli). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Način primjene: prskanje širom traktorskim i leđnim prskalicama
Dodatne informacije: Kukuruz za silažu ne smije se silirati prije faze mliječne zriobe.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H361 Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P281 Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.
P308 + P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P405 Skladištiti pod ključem.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/13-01/379 14.04.2015. 01.08.2024.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/379 15.03.2016. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/379 15.02.2017. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/379 22.02.2017. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/13-01/379 26.06.2017. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/379 16.07.2018. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/379 28.06.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/379 17.09.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/379 08.06.2020. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/13-01/379 04.01.2022. -

Primjena na kulture