Actara 25 WG

Insekticid namjenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, vrtlarstvu, ratarstvu i ukrasnom bilju.
Količina djelatne tvari u % 25,00% Tiametoksam
Datum registracije 28.03.2011.
Registracija vrijedi do 28.03.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Tiametoksam (25,00%)

Izraziti sistemik umjerene perzistentnosti. Najviše dva tretiranja tijekom vegetacije na istoj površini na jabuci, kruški, bresvki ,nektarini, krumpiru, duhanu,vinovoj lozi i ukrasnom bilju, a na agrumima jedna primjena....